”På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.” ( Joh.16:23-24 )

Jesus sier: ”På den dagen.” Hvilken dag snakket Han om? Jesus så for seg en ny dag. Han så inn i fremtiden etter sitt verk på korset. Når Han satte seg ved Faderens høyre hånd etter å ha fullført renselsen for våre synder. Ånden var sendt og verket ferdig. En ny dag var kommet. En ny pakt ble innledet med en ny prestetjeneste basert på ett fullkomment offer. En ny lov; et kjærlighets bud ble introdusert for den nye skapningen.

Vi lever nå i Den Nye Pakt; en ny dag.

Og Jesus sier i sitt Ord: ” På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om.”

Den tiden vi nå lever i, er den dagen! Vi lever i en ny pakt. Jesus sier til sine disipler; hittil har dere ikke bedt om noe i Mitt navn. Disiplene bad ikke i Jesu navn, da Han gikk her på jorden. Når Han var her hos dem, møtte Han alle deres behov. Men nå var tiden for Hans avskjed kommet og Jesus snakket om en ny dag som skulle komme. Navnet Jesus tar den plassen Jesu person hadde når det gjelder å utføre mirakler, utfrielse fra Satans autoritet og bringe Guds herlighet inn på scenen. Vi er Guds barn, nye skapninger, i Den Nye Pakt. Den Nye Dagen har kommet.

Nå ber vi til vår Far i Jesu navn. Vi får bønnesvar og vår glede er fullkommen. Fryd deg over at du lever i Den nye pakt.