Er da loven i strid med Guds løfter? Slett ikke! Hvis det overhodet var gitt en lov som kunne gi liv, da kunne vi vinne rettferdigheten ved loven.” ( Gal.3:21)

Paulus sier at om det var slik at loven kunne gi oss liv, da kunne vi vinne rettferdigheten ved loven. Lovisk forkynnelse vil aldri gi oss liv, men alltid få oss til å stille spørsmålstegn ved om vi er bra nok kristne. Fokuset i denne forkynnelsen er på hva vi må gjøre i stedet for på hva Kristus har gjort. Fordømmelsens tjeneste har sitt grunnlag i syndebevissthet og egenrettferdighet. Resultatet blir slitne, frustrerte kristne, som føler at de aldri makter å leve opp til alle kravene.

Rettferdighetens tjeneste derimot har sitt utgangspunkt i korset. Hvor Guds rettferdighet og nåde gjennom troen på Kristus blir klart formidlet. Når rettferdighetens tjeneste blir forkynt, vil mennesker oppleve seg akseptert, elsket og se seg selv rettferdige i Kristus.

Når vi ser at Guds rettferdighet blir gitt oss alene ved troen på Kristus og at vi ikke har noe å rose oss av, gir det oss liv og setter oss fri til å tjene Herren med stor frimodighet og glede uten religiøse krav.

Hvordan ble Eva forført?

”Men jeg fryktet for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. ” (2 Kor.11:3)

Adam og Eva spiste av kunnskapens tre, som er et bilde på loven. Loven gav oss bevissthet om godt og ondt: Du skal og du skal ikke!

Før Adam og Eva spiste av treet levde de i en uskylds tilstand i fellesskap med Gud uten frykt, skam og fordømmelse. Gud var deres kilde. Alle deres behov var møtt! Etter at de hadde spist av treet ble de redde for Gud. De så seg selv som nakne og ble fylt med skam. Fordi de spiste av lovens tre i stedet for av livets tre, som er Kristus døde de. Loven vil alltid påføre mennesker skam, fordømmelse og frykt mens livets tre, Kristus vil gi mennesker nåde, rettferdighet, aksept og frihet.

Paulus sier til korinterne at han fryktet for at slik slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.

Hvor ligger forførelsen? Jo, Eva valgte kunnskapens tre om godt og ondt, altså loven som kilde, fremfor livets tre, Kristus og hun døde. Alt du kan forbinde med loven, vil ta livet av deg åndelig. Men om du blir trofast alene mot Kristus, så vil du leve.

Lovens tankegang er at vi må gjøre noe, arbeide, søke og streve for å få noe av Gud. Mens nåden henviser til et fullbrakt verk der du allerede har fått alt i Kristus. Den som har Sønnen, han har livet..

Avsky all loviskhet og fordømmelse og vær trofast mot Kristus alene. La alltid Han være din kilde!