Men ofrene er hvert år en påminning om synd.”( Heb.10:3)

Ofringene under loven var bare en påminnelse om synd. De levde i syndebevissthet og fordømmelse og følte seg alltid uverdige for Gud. Tjenestene i den gamle pakt hadde til oppgave å påminne mennesker om deres synder og lovbrudd. Sjunamitt kvinnen sa til Elia: Er du kommet til meg for å minne meg om min synd, og la min sønn dø? (1 Kong 17:18)

Under den nye pakt sier Guds Ord at deres synder og deres lovbrudd skal Gud aldri minnes mer. ( Heb.10:17) Den eneste synden Den Hellige Ånd vil overbevise verden om, er at de ikke tror på Jesus. Frelsen er å tro på Kristus.

Men hva med oss som allerede tror? Guds ord sier: om rettferdighet, fordi Jeg går til Min Far.( Joh16:8-11) Den Hellige Ånd vil overbevise de troende om at Kristus er deres rettferdighet hos Faderen og at nåden har satt oss fri fra et liv under fordømmelse og anklage. Den nye pakts tjeneste består i å påminne de troende om deres rettferdighet i Kristus.(2 kor 3:9)

Men hva om vi synder?

Du sier kanskje: ” Men hva om vi synder?” Det er jo akkurat da vi trenger nåden, som sier at våre synder og lovbrudd skal Gud aldri minnes mer.( Hebr10:17) Videre sier Guds Ord at vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus Den rettferdige, og Han er selv soningen for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. ( 1Joh 2:1-2 )

Nåden setter deg fri fra et liv under fordømmelse, synd og skam.

Det er når vi synder at vi trenger nåde. Men fordi nåden i Kristus har tilgitt oss alt, setter den oss også fri i fra ett liv i fordømmelse og dermed også fri i fra ett liv i synd og skam. Egenrettferdige og loviske predikanter vil hele tiden påminne deg om dine svakheter og synder. De vil med sin forkynnelse legge deg under et åk av fordømmelse.

Dette er ikke den nye pakts (rettferdighetens) tjeneste, men fordømmelsens tjeneste. Ikke så rart at mange føler seg uverdige, nedbrutt, blir syke, og livet blir svært tungt. Bokstaven slår i hjel. Fly for ditt liv!, er mitt råd. Så beholder du gleden og helsen! Herren sier: ” Dine synder og lovbrudd vil Jeg aldri minnes. ”aldri, aldri, aldri

Nåden i Kristus har gitt deg kraft til å leve et liv i seier over synd!

Takk Han i dag for at du er rettferdiggjort, fri fra fordømmelse og dermed også satt fri fra ett liv i synd slik at du kan tjene Gud med frimodighet og stor glede!