Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus’ hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på seg, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene fór ut av dem (Ap.gj. 19:11-12).

Gud har satt i stand denne ordningen, for at også de som ikke kan komme på møtene, kan bli helbredet. Vi kan ikke nå deg personlig, men vi kan sende deg et tørkle som våre hender har berørt. Dette er en av Guds ordninger for å få kontakt med deg som er plaget av sykdom, og som ikke kan komme i kontakt med mennesker som ber for syke. Vi leser at tørklær og arbeidstøy brakte helbredelse til mennesker på Paulus`s tid. Slik vil også Gud helbrede syke i dag, som ikke har noen mulighet til å komme på møter, hvor mennesker ber for syke.

Fordi Herren ikke har forandret seg (Mal.3.6).

Dersom du ikke kan komme på møtene, så skriv gjerne etter en bønneduk som våre hender har berørt i tro på Guds ord. Når du så mottar bønneduken og legger den på det syke stedet i tro, vil sykdommen slippe taket og forlate deg. Når vi handler i samsvar med Guds ord, vil Herren våke over sitt ord og sette det i verk (Jer.1.12). Gud gjør ikke forskjell på folk (Rom. 2.11).

Bønneduker som blir tatt imot i tro har samme kraft og virkning, som om vi skulle vært hos deg og lagt våre hender på deg. Alt er mulig for den som tror (Mark. 9.23).

Din tro på Guds ord er det som utløser Guds kraft. Herren står alltid klar til å stadfeste sitt ord med de medfølgende tegn (Mark.16.20). Gud vil derfor bringe helbredelse og utfrielse til deg nå som han gjorde på Paulus`s tid. Gud kan ikke lyve, Hans ord er alltid sannhet (Rom 3.4)!

Tro Hans ord og helbredelsen er din. Guds løfter står fast : Ved Hans sår har du fått legedom (Jes. 53.5).

Når du i tro og tillit, på Guds eget ord skriver etter en bønneduk, så gjør følgende:

  1. Fatt ditt brev i korthet.
  2. Skriv nøyaktig hva slags sykdom du selv eller dine venner vil bli helbredet i fra.
  3. Send med lommetørklær eller tøystykker, etter som hvor mange som ønsker forbønn.
  4. Legg med i brevet en konvolutt med navn, adresse og frimerke.

Når du har mottatt helbredelse fra din sykdom, send gjerne ditt vitnesbyrd og eventuelt et bilde. Ditt vitnesbyrd kan oppmuntre andres tro og overbevise mange ikke troende om Guds godhet, barmhjertighet og nåde. Han elsker å gjøre under!

Send bønneduken til følgende adresse: Follow Jesus Ministries

Postboks 118

1641 Råde