Joh.1.: 22-23 : « Da sa de til ham:« Hvem er du, så vi kan gi et svar til dem som har sendt oss? Hva sier du om deg selv?» Han sa: « Jeg er røsten av en som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaia har sagt.»

Hva sier du om deg selv?«Vel, jeg er bare en synder frelst av nåde. Og jeg har ingenting for Gud bruker den som ingenting er, sier du kanskje. Men det er ikke den fulle sannheten. Du var en synder, men gjennom troen på Kristus har du mottatt Guds rettferdighet. Nå er du en ny skapning, Guds verk skapt i Kristus Jesus. ( Ef.2:10)

Fra Guds side er ditt tidligere liv utslettet. Synderen døde på korset. Det gamle mennesket ble korsfestet og du har blitt gjort levende for Gud. Du er en helt ny skapning; et nytt menneske i Kristus Jesus. (2. Kor.5.17,Ef.2:15)

Da Johannes døperen ble spurt: «Hvem er du? Hva sier du om deg selv?» Så bekjente han frimodig Guds ord, han bekjente et utdrag fra Jesaia. Han fant seg selv i Guds ord.

Mange mennesker i stedet for å bekjenne Guds ord om seg selv, bekjenner de sine følelser, omstendigheter eller hva de religiøse tradisjonene har lært dem.

Du er ikke bare en tilgitt synder frelst av nåde, slik mange religiøse ledere og tradisjonen lærer deg. Guds ord sier at du er en helt ny skapning; et nytt menneske i Kristus Jesus. Den nye skapningen i deg er ikke full av synd og urenhet; elendig og stakkarslig. Nei, det er ingen ting å utsette på den nye skapningen. Den er rettferdig. Du er gjenfødt på innsiden med Jesu liv, natur, kraft, kjærlighet og seier. Du har fått del i guddommelig natur og har blitt en Jesus person.

Du er en Jesus person!

1. Joh.4:17: «For som Han er, slik er vi i denne verden.»

Jesus bor i deg. Du er fylt av Han som fyller alt i alle. Alt Kristus har, har du i Ham. Bli bevisst den nye skapningen i deg. La Jesus i deg få prege din tale, ditt liv og dine handlinger.

Hva sier du om deg selv i dag?

Bekjenn frimodig: Jeg er Guds verk. Jeg er Guds rettferdighet. Jeg er en ny skapning, et nytt menneske, en Jesus person. Jesus bor i meg ved sin Hellige Ånd og gjør sine gjerninger gjennom meg i dag ! Si som Peter sa til den lamme mannen i Ap.gj.3:6-8 : «…..men det jeg har , gir jeg deg.» Du har Jesus, som du kan formidle og gi til mennesker rundt deg.

Takk han idag fordi han bor i deg ved troen.