”Og se, Moses og Elia viste seg for dem og talte med Ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: ” Herre, det er godt at vi er her. Hvis Du vil, så la oss lage tre hytter her, en til Deg, en til Moses og en til Elia.” Mens han fremdeles snakket, se, da kom en strålende sky og skygget over dem. Og plutselig lød det en røst ut av skyen, som sa: ” Dette er min Sønn, Den elskede, i Ham har Jeg velbehag. Hør Ham!”

”Men da de løftet blikket, så de ingen andre enn Jesus alene. (Matt 17:3-5, 8 )

På forklarelsens berg kom det en strålende sky og skygget over dem. Og det lød en røst ut av skyen som sa: ”Dette er min Sønn, den elskede, i Ham har jeg velbehag!”

Moses og Elia, her representert ved Lovens husholdning kom i skyggen av Jesus på forklarelsens berg. Gud sendte en strålende sky og skygget over Moses og Elia, slik at disiplene til slutt så kun Jesus alene.

Guds Ord sier i Hebreerne 10 vers 1:” For Loven, som bare har en skygge av de kommende goder og ikke selve tingenes egen skikkelse.”

Under Lovens tidshusholdning hadde vi bare skyggen og forbildene, men nå har vi fått virkeligheten. Kristus har kommet.

I Den Gamle Pakt talte Gud til oss gjennom profetene. Men i de siste dager har Han talt til oss ved Sønnen. ( Heb.1: 1-2 )

Moses, representert ved Loven, hadde sin tid og profetene representert ved Elia likedan. I Den Nye pakt taler Han til oss ved Sønnen. Gud sier om sin Sønn; Du er Min Sønn, Den elskede i Ham har Jeg velbehag. Hør Ham!” Gud har opphøyd Sin Sønn over alle ting, alt er underlagt Ham. Gud taler til oss nå fra himmelen gjennom Sønnens fullbrakte verk på korset. Jesus satte seg ved Majestetens høyre hånd, etter at Han hadde gjort renselse for våre synder. (Heb.1:3)

Jesus satte seg ved Faderens høyre hånd etter at verket var ferdig.

Moses fikk aldre oppleve det. Profetene profeterte om Han, som skulle komme. Nå har Han kommet. Han som profetene profeterte om! Frelsesverket er ferdig. Vårt blikk er festet på Kristus. Han er troens opphavsmann og fullender. Han taler i dag fra himmelen om et fullbrakt verk. Der våre synder er tilgitt, våre sykdommer legt og Ånden er sendt! Moses og Elia fikk ikke se oppfyllelsen av løftet, men vi kan se tilbake igjen på et fullført verk.

Jesus er ikke bare troens opphavsmann, men også dens fullender. I Kristus har vi kommet inn i troens hvile Vi hviler trygt på det Jesus har gjort. Våre åndelige, sjelelige, fysiske og materielle behov er blitt møtt i Ham. Vi har blitt velsignet med all Åndelig velsignelse. Vi har fått alt i Ham. Det Jesus har gjort er nok! Han vant en fullkommen seier på korset. Takk han for det!