Ap.gj.1:8: « Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg helt til jordens ende.»

Hensikten med å bli fylt av Den Hellige Ånd er ikke bare å tale i tunger, få noen gode følelser og opplevelser, falle under Guds kraft eller oppleve latter i Ånden etc. Selv om jeg tror at Gud kan manifestere seg på ulike måter.

Tungetalen er uunnværlig i det personlige bønneliv og den bygger oss opp.(1. Kor.14.4)

Men Guds Ord sier at hensikten med at Den Hellige Ånd kommer over oss, er at vi skal være Jesu vitner til jordens ende.


Det tilsvarende verset i det Gamle testamentet finner vi i Sal.111:6: « Kraften i Sine gjerninger har Han gjort kjent for Sitt folk, ved å gi dem folkeslagene til arv.»

Hensikten med pinsekraften er å vinne folkeslagene

Hensikten med pinsekraften er å vinne folkeslagene. Jesu vitner skulle ikles Guds dynamiske kraft for å kunne vitne med overbevisning blant de ufrelste, med under og tegn.

Ordet vitne på gresk er martyres: Det betyr ikke bare en som gir sitt liv(martyr)for Jesu navns skyld; men å være et vitne; å bevitne; bære frem vitnesbyrd; legge frem håndfaste bevis på at det man sier er gyldig og sant.

Ap.gj.4:33: « Og med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle.»

Når du er blitt døpt i Den Hellige Ånd og ikledd Guds kraft, er du et kvalifisert vitne. Den Hellige Ånds overbevisning vil følge ditt vitnesbyrd. Vær derfor riktig frimodig i dag, gå ut på misjonsbefalingen og gjør Hans gjerninger. La Jesu kjærlighet virke igjennom deg!