1. Kor 3: 21- 23 : « …For alt hører dere til ….., men dere hører Kristus til , og Kristus hører Gud til .»

Jeg har hørt mye forkynnelse som går ut på å fortelle de kristne hva de burde ha hatt og hva de skulle ha gjort .I stedet for å fortelle hva vi allerede har fått i Kristus.

Da du ble født inn i Guds familie , ble det din rett og ditt privilegium å bruke Jesu navn.Alt som Jesus kjøpte og betalte for på Korset ble overført på din konto. ( Ef.1:3 ; Rom 8:32)

I Lukas 15 leser vi historien om den fortapte sønnen. Den fortapte sønnen er et bilde på synderen som sank ned i det dypeste liv av fornedrelse. Faderen er et bilde på vår kjærlige himmelske Far. Da må den eldste broren være et eksempel på en trofast kristen , som ikke kjenner sine privilegier .

Da den eldste broren kom hjem fra markene , hørte han musikk og dans. En tjener fortalte ham : « din bror er kommet hjem ….din far har slaktet gjøkalven.»

Da ble den eldste broren sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og bønnfalt ham ; men han ville fremdeles ikke komme inn. « Jeg har tjent deg trofast i alle disse årene.Jeg har alltid stilt opp og aldri stukket av ; eller sløst bort dine penger .Men du har aldri gjort i stand en fest for meg . » ( Fritt oversatt ) Da svarer faren : « Sønn, du er alltid hos meg , og alt mitt er ditt

Bruk navnet Jesus!

Det er bra med trofasthet i livet og i menigheten , men det gir oss ikke automatisk adgang til våre rettigheter i Kristus.Navnet Jesus er inngangen til Faderens velsignelser. Bruk dette navnet i dag i tro og ta ut dine privilegier. Alt Kristus har , tilhører også deg i Hans navn.