Hebr. 9: 12: « Ikke med blod av bukker og kalver, men med Sitt eget blod, gikk Han inn i Det Aller Helligste en gang for alle og vant en evig forløsning

«Hadde vi bare bedt mer…» «Om vi bare hadde gjort mer..» En ånd av resignasjon har nådd mange. De er slitne og skuffelsene er store fordi det ikke skjer mer.

Kan Gud gjøre noe mer enn Han alt har gjort i Kristus?

Flere sier til meg: «Asbjørn, kanskje vi trenger den enkle troen på Gud tilbake i menighetene?»

Noen sier: «Når Guds time kommer, så skal det nok skje store ting!»

Jeg har gode nyheter til deg: Jesus vant en evig forløsning. Verket er ferdig!

Joh. 19:30 Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han:” Det er fullbrakt!”

Når Adam slo sine øyne opp i denne verden, så våknet han ikke opp til et tomt og øde sted. Han tenkte ikke; her må vi brette opp armene for her er det mye som må gjøres! Nei., Gud hadde gjort alt ferdig. Han skapte dyrene, fuglene, fiskene, solen og månen før Han skapte mennesket. Gud hadde gjort alt fullkomment ferdig for Adam. På samme måte er frelsesverket ferdig.

Frelsesverket er ferdig.

Dette skjedde etter den evige hensikt som Han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. ( Ef.3:11)

Jesus vant en fullkommen seier på korset. Han satte seg ved Faderens høyre hånd etter at Han hadde fullført verket. Frelsesverket er ferdig og bordet dekket. Vi kan sette oss til bords og ta til oss av det Gud allerede har gitt oss. Guds Ord sier i lignelsen om det store festmåltidet i Luk.14:17: ” Kom, for nå er alt gjort ferdig.”

En gang etter et møte gikk jeg og en pastor ut og spiste middag på en fin restaurant. Vi hadde det hyggelig og koste oss med middag, dessert og kaffe. Vi var tilfredse og mette. Våre behov var møtt. Etter at vi hadde spist og hatt det veldig hyggelig; skulle jeg til å betale måltidet. Han sier til meg, det trenger du ikke å tenke på Asbjørn, for det betaler jeg. Det synes jeg var sjenerøst og hyggelig gjort, så jeg ble veldig takknemlig.

Og akkurat slik er det med det bordet, som Herren har dekket for oss. Jesus har allerede betalt prisen for alt det vi noen gang vil få behov for og trenge. Han har dekket bord for oss. Vi kan bli vartet opp fra himmelen og få himmelsk service. Vi kan sette oss til bords og forsyne oss. Herren har gitt oss det rett i fanget. Regningen er betalt, bordet er dekket og måltidet servert!

Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over (Sal.23: 5 ).

Alle Guds løfter er oppfylt i Kristus

I den gamle pakt døde de i tro uten å ha oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det (Heb.11:13).

Vi i den nye pakt kan se tilbake på korset. Verket er ferdig. Alle løftene er oppfylt i Kristus. Ufrelste mennesker tar imot frelsen på grunnlag av noe som har skjedd. Deres synder er allerede sonet (1Joh.2:2).

Når en syk tar imot helbredelse, blir han ikke helbredet på grunnlag av noe som skal skje en gang. Helbredelsen har allerede skjedd. Ved Hans sår har vi fått legedom. Vi tar imot den legedommen som rettmessig tilhører oss.

Du får heller ikke bønnesvar basert på noe Gud skal gjøre for deg en gang i fremtiden. Du tar imot i tro det som Kristus allerede har tilveiebrakt. Alle Guds løfter er oppfylt i Ham. Alle Guds velsignelser er allerede overført på din konto i Kristus. ( Ef.1:3)

Ta imot himmelsk service og nyt det Han allerede har gjort for deg!

Kristi verk er fullkomment ferdig for alle mennesker til alle tider. Det er ikke noe mer som må gjøres. Alt er allerede gjort! Sett deg til bords og få det servert rett i fanget.

Takk Ham for et fullbrakt verk.