1. Mos 4: 3-5: Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer, som han tok av de første fødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke.Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg.»

Kain og Abel hadde to ulike måter å nærme seg Gud på. Kain som var jordbruker bar frem offer av markens grøde. Kain trodde sikkert at alt hans arbeid og strev ville tilfredsstille Gud. Men i Guds nese luktet det svette. Dette er et bilde på gjernings religion og menneskets streben etter å bli akseptert av Gud.

Men lovgjerninger og krav vil alltid føre med seg en følelse av å ikke strekke til, som resulterer i fortvilelse, motløshet og til slutt irritasjon over sin egen mislykkethet.

Vår egenrettferdighet har ingen muligheter overfor Guds fullkommenhet. Kains fortvilelse over å ikke strekke til overfor Gud; gjorde at han til slutt ble forbitret og stirret ned for seg.

Gud har aldri vært spesielt begeistret for svettelukt

I Esekiel 44 leser vi om de levittiske prestene. Når de skulle tre frem for Gud for å bringe frem offer for Herren, så krevde Gud visse forordninger: vers 18: De Skal ikke binde opp om seg med noe som gjør at de svetter.»

Gud har aldri hatt sansen for lovgjerninger og svette, men Han fryder seg og er veldig begeistret for mennesker, som har en enkel tro på Kristi fullbrakte verk.

Abel var sauegjeter. Han bar frem for Gud et offer av det første fødte lammet i flokken. Abel hadde tillit og tro på at lammet var bra nok for Gud.

Heb.11:4: « Ved tro bar Abel frem for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrdet om at han var rettferdig.»

Abels offer er et bilde på Kristi fullbrakte verk, som erklærte Abel for rettferdig. Våre egne gjerninger og vår religiøse svette, vil aldri tilfredsstille Guds rettferdighets krav. Den eneste som kunne tilfredsstille og oppfylle lovens krav var Kristus. Derfor alene gjennom troen på Han, er vi erklært rettferdige og aksepterte av Gud. ( Gal.2:16)

Du trenger ikke lengre å bøye ditt hode og rødme av skam. Løft ditt hode i dag og strål av glede!