Omvend dere og tro på evangeliet.” (Mark.1:15)

Jesu budskap var, omvend dere og tro på evangeliet. Hans budskap skapte brytninger i den religiøse verdenen. De skriftlærde og fariseerne kom med fordømmelse og lovens krav .

Jesus kom med evangeliet, med nåde og tilgivelse som gav mennesker kraft til å leve et nytt liv.(se Joh.8; kvinnen som ble grepet i hor)

Jesus innledet en ny æra, en ny vei. Han måtte selv oppfylle Loven for oss, men samtidig begynte han å åpne døren og vise oss veien inn i nåden.. På korset ble dette fullbrakt. Kristus oppfylte og avskaffet Loven. Da åpenbarte Han en ny vei, en ny pakt. Han forenet jøde og hedning og gjorde oss til ett nytt menneske, en ny skapning og fylte oss med Sin egen rettferdighet. Slik at vi alle er akseptert av Gud som Hans barn, alene ved troen på Kristus uavhengig av gjerninger. Etter korset er det ikke Lov og evangelium, men bare evangeliet som gjelder. ( Mark 16:15)

Omvend dere fra døde gjerninger og tro på Gud.

”med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.” ( Heb.6:1)

Det grunnleggende budskapet i Kristi lære er å omvende seg fra døde gjerninger og så tro på Gud. Døde gjerninger er alt som vi gjør i egen kraft for å prøve å tilfredsstille Guds krav. Lovens vei er døde gjerninger. Kristi lære er at vi må omvende oss fra Lovens vei og bare tro på evangeliet. Frelsen og det nye livet i Kristus er ikke grunnlagt på noen egne gjerninger og hva vi kan gjøre, men alene på hva Kristus har gjort for hele verden i sitt fullbrakte verk på korset.

”For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. ” (Ef.2:8-9)

Ingen døde eller egne gjerninger kan frelse noe menneske. De gjerningene vil aldri bli akseptert av Gud. Uansett hvor religiøse mennesker er og hvor mange ”Fader Vår” de ber (Navnet Jesus er ikke en gang nevnt i ”Fader Vår ”), vil gjerningenes vei alltid forbli død som frelsesvei. Bare det Kristus alene har gjort for oss og som vi mottar av nåde ved troen på Ham er bra nok.

Og når Gud anvender oss, så har vi heller ikke noe å rose oss av, Guds Ord sier at det er ferdiggjorte gjerninger, som Gud har lagt ferdig på forhånd for at vi skulle vandre inn i dem. (Ef.2:10) Da blir det slik at intet menneske kan rose seg, men Gud får ære i alle ting i Kristus Jesus.

All ære til Kristus og det fantastiske nådens evangelium!