Er det Guds vilje å helbrede alle som er syke, eller har Han en spesiell plan og hensikt ved at noen forblir syke? Noen mener at vi ikke kan vite eller forstå hva Guds vilje er angående helbredelse.

Ef.5:17:Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!

Jesus åpenbarte Guds vilje.

Matt. 8. 1-3: Da Han kom ned fra fjellet, var det store folkeskarer som fulgte Ham. Og se, en spedalsk kom og kastet seg ned for Ham og sa: « Herre, hvis Du vil, kan Du gjøre meg ren.»Da rakte Jesus ut hånden og rørte ved ham. Og Han sa : « Jeg vil. Bli ren!» Straks ble spedalskheten hans renset.

Den eneste som kom og stilte spørsmålstegn angående Jesu vilje når det gjaldt helbredelse, var den spedalske. De spedalske ble kalt for urene. Så lenge de hadde denne hudsykdommen, skulle de bo for seg selv, og deres bolig skulle være utenfor leiren. (3. Mos13:46)

Ved at den spedalske var en som var utstøtt, hadde han sannsynligvis ikke hørt Jesu undervisning. Derfor visste han ikke hva Guds vilje var. Så da han spurte om Jesus ville, gav Jesus en spontan tilbakemelding, tydelig og klar; Jeg vil, bli ren!

Det livet Jesus både lærte og levde, var en klar åpenbaring av Faderens vilje. Han åpenbarte Guds kjærlighetsplan for alle mennesker! Overalt hvor Jesus gikk, tilgav Han synd, helbredet de syke, mettet de sultne og velsignet mennesker.

Joh.6: 38: For Jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre Min egen vilje, men Hans vilje som har sendt Meg.

Guds vilje var tydelig åpenbart i Jesu liv. Jesus sa aldri til noen syke at Gud ville at de skulle fortsette å være syke. Hans vilje er like klar i dag; fordi Herren har ikke forandret seg. ( Malaki 3:6)

Han vil tilgi alle dine synder og lege alle dine sykdommer.(Sal 103:2-3)

Vær ikke uforstandig, men forstå Guds vilje.

På samme måten som vår tro er fundamentert i at Gud vil tilgi alle våre synder, kan vi være like sikker på at Han også vil helbrede alle våre sykdommer. Derfor trenger vi ikke å være uforstandige, men kan forstå Guds vilje. (Ef.5:17)

Vil du vite Guds vilje, se Jesus i aksjon!

Alt Jesus gjorde var en klar åpenbaring av Guds vilje for alle mennesker til alle tider. Jesus sier: « Likesom Faderen har utsendt Meg, sender også jeg dere.»(Joh.20:21)

Så gå ut i Hans navn og gjør Hans vilje og gjerninger i dag!