”Underveis, konge, så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle omkring meg og dem som var med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.’ Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Og Herren sa: ‘Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene! Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningfolkene. Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget.’” ( Ap.gj. 26: 13-18 )

Paulus`s budskap til kong Agrippa , var ikke som mange ville ha formidlet i dag hvis de stod overfor en statsleder. Han holdt ikke et foredrag om politikk eller kristne verdier. Det finnes ingen Guds kraft i et slikt tannløst budskap. Kraften ligger i forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus. Det er det eneste budskapet som kan forvandle noen og gi mennesker et nytt liv.

Paulus selv sier jo at etter rettferdigheten i Loven var han ulastelig. Han var helhjertet i sitt forhold til sin religion Jødedommen. Ja, han var så nidkjær at han fnyste av trusler og forfulgte de kristne. Paulus hadde sikkert en høyere moralsk standard og religiøse verdier enn de fleste, men allikevel hadde han ikke livet i Gud. Han var bare religiøs. Det var først når han møtte Jesus på veien til Damaskus at Paulus ble en ny skapning og fikk et nytt liv. Da ble han fullstendig forvandlet. Det gamle livet og hans forhold til Loven og Jødedommen aktet han som søppel i forhold til å kjenne Kristus og bli rettferdiggjort alene ved troen på Han.

Paulus avsluttet sitt møte med kong Agrippa ved å forkynne evangeliet om hva Kristus gjorde for alle mennesker på korset. ( Ap.gj.26:22-23)

Paulus vitnet om Guds nådes evangelium.

”Derfor kan jeg med glede avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.” ( Ap.gj. 20:24)

Paulus`s fokus var hele tiden å vitne om Guds nådes evangelium. Hans vitnesbyrd til kong Agrippa var så tydelig og klart om hvordan han møtte Jesus på veien til Damaskus. Han vitnet om hvordan hans eget liv var blitt forvandlet av Guds nåde, om sitt kall til hedningene, at Jesus var den Messias som de ventet på og om hva Kristus har gjort for alle mennesker på korset. Dette resulterte i at kong Agrippa selv sier til Paulus: ” Du overtaler meg nesten til å bli en kristen.”( Ap.gj. 26:28)

La ikke menighetene bli politiske arenaer der partipolitikk blir fremtredende. Men la oss holde oss til hva Guds Ord sier; at vi kun skal be og takke Gud for lederne i landet. (1.Tim.2:1-4)

Vårt mandat som Guds menighet er først og fremst å forkynne Guds nådes evangelium slik at mennesker kan bli frelst og få sine liv forvandlet. Derfor bør dette også være menighetens fokus. Vær ett frimodig vitne om Guds nådes evangelium i dag!