For den som arbeider, blir ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. ”( Rom.4:4-5)

”Du må bevise at du fortjener det!” I det daglige er det ofte slik. Både på jobben, blant venner og kanskje også hjemme må du bevise noe for å oppnå den anerkjennelsen du trenger. Du jobber for å fortjene lønnen, vennskapet, ja kanskje til og med kjærligheten de gir deg. Du anstrenger deg og svetter for å tilfredsstille alle kravene. Dette er vel en velkjent situasjon for mange.

Også i den religiøse verden er ofte situasjonen dessverre den samme. De tror at vi må overføre det samme strevet og tankegangen av fortjeneste for å ta imot fra Herren. Finnes det i det hele tatt en verden hvor prinsippene er annerledes? Ja, hos Herren! Det kalles ufortjent gunst, velvilje, en gledelig overraskelse. Det finnes i Guds hjerte, nemlig Hans nåde. Nåde er det motsatte av fortjeneste.

Frelsen er oss gitt av nåde.

For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. ”( Ef.2:8-9 )

Frelsen er grunnlagt på nåde. Gud tok initiativet. Han viste sin kjærlighet ved at Han sendte Sin Sønn og forlikte hele verden med seg selv. Slik at Han ikke tilregner verden deres overtredelser. Synden er utslettet. Frelsen ble gjort ferdig og den ble gitt til deg som en gave av nåde ved tro. Du trenger ikke å betale for en gave. Den eneste anstrengelsen fra din side var at du tok imot Jesus som din Herre; åpnet døren og sa:” Tusen takk.” Da flyttet Han inn med hele sin fylde og herlighet. ( Joh 1:16 )

Den samme nåden oppdrar deg til å leve et gudfryktig og hellig liv.

For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart, og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder.( Tit.2:11-12)

Det er ikke alle som tror at det er den samme frelsende nåden, som også oppdrar oss til å leve et gudfryktig og hellig liv. Vi må vel ha hjelp av loven og pisken for å få skikk på oss? Nei, det er den samme nåde og kjærlighet som oppdrar oss. Når vi får se hvor stor kjærlighet og nåde, som Han har vist oss, så vil Han virke frem det beste gjennom oss. Kristus har tatt bolig i oss og vil virke i oss både å ville og å virke til Hans gode vilje. ( Fil 2:13) Paulus sier ikke at lovens krav og bud tvinger han, men, Kristi kjærlighet tvinger meg.” (2. Kor.5:14)

Når vi får en åpenbaring av Kristi nåde og kjærlighet i vårt liv, trenger vi ikke ytre krav og bud for å leve et gudfryktig og hellig liv. Den nye skapningen i oss vil produsere fruktene. Da ønsker vi ikke noe annet enn å behage Ham fordi vi elsker Ham.

Tjenesten for Ham er også av nåde.

Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og Hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, Men jeg har arbeidet enda mer enn dem alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. ( 1. Kor.15:10 )

Paulus sin store arbeidskapasitet forklarte han ved at Guds nåde virket gjennom hans liv. Når vi ved tro kobler oss på Guds nåde, får vi kontakt med en kraft, inspirasjon og glede i tjenesten som er helt overnaturlig og som finnes i Kristus. Da blir du ikke utbrent, men oppbygd.

Herren sa til Paulus: Min nåde er nok for deg, for Min kraft blir fullendt i skrøpelighet.” Derfor vil jeg mest av alt rose meg av mine skrøpeligheter, for at Kristi kraft kan ha rom hos meg * ( * hvile over meg ). ”( 2. Kor.12:9)

Det er når vi er helt avhengige av Hans nåde og kraft at vi blir effektive i tjenesten for Ham. La oss derfor ikke forkaste nåden, men takke for den og leve i den i dag!