Jesus sier: ”Følg Meg, og Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.” (Matt 4:19)

Gud har kalt alle troende til å være menneskefiskere. Vår første prioritering burde være å fiske mennesker. Men dessverre har ofte de kristnes prioritering vært å forsøke å rense fisken, før den er blitt fanget, selv om det ikke er mulig

Hva mener jeg med det? Jo, budskapet har ikke vært forsoningens tjeneste, men fordømmelsens tjeneste og en moralsk pekefinger. Når et politisk parti kaller seg ”De Kristne”, burde navnet forplikte. Men slik jeg ser det, formidler de holdninger som skaper en antipati mot evangeliet. Dersom de i stedet hadde kalt partiet for eksempel ” Moralsk Opprustnings Parti” så hadde jo det vært greit. Jeg tror absolutt at dette landet trenger en moralsk opprustning. Men der er det andre aktører som gjør en like bra jobb.

Mange ufrelste mennesker tror at “De kristne” representerer kristendommen, Jesus og dermed også evangeliet. Det som er ganske patetisk er å kreve at ufrelste mennesker skal begynne å leve ”kristelig” etter kristne moralske verdier grunnlagt på de ti bud. Hvorfor hele tiden fordømme og påpeke folkets liv, sysler og moral? Da er det jo ikke så rart at ikke kristne får en antipati mot hele kristendommen.
Personlig tviler jeg sterkt på om det ville vært plass til Jesus i et slikt parti, Han som ble kalt storeter og vin drikker, tolleres og synderes venn. ( Luk. 7:34 )

Hvordan kan ufrelste mennesker klare å leve kristelig før de er blitt født på nytt, blitt en ny skapning og fått Jesus på innsiden? Sannheten er jo at mennesker går fortapt uten Jesus uansett hvordan de lever. Uavhengig av om de drikker mye eller lite øl, eller er totalt avholdende, har en høy eller lav moral.

Det er en stor forførelse å tro at mennesker blir frelst gjennom, moralske kjøreregler; kristne verdier, å prøve å holde de ti bud, barnedåp, konfirmasjon, å be Fader Vår eller noen annen form for egne produserte religiøse gode gjerninger.

Hva er evangeliet?

Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. ” ( Joh.3:17 )

Jesus kom ikke for å dømme eller å moralisere verden, men for å frelse den. På korset sonet Jesus all verdens synd. En forbrytelse kan ikke bli straffet to ganger. Når en gjeld er blitt betalt, kan den ikke betales en gang til.

Siden Jesus Kristus led i vårt sted, finnes det ingen straff for oss å sone. Vår skyld eksisterer ikke lenger. Jesus har allerede sonet all verdens synd. Den eneste synd som verden blir dømt for, er at de ikke tror på Kristus. ( Joh.16:8-9)

Frelsen er alene grunnlagt på nåden og troen på Kristus, uavhengig av våre anstrengelser og lovgjerninger. Gud har allerede gjenopprettet fellesskapet med verden gjennom Sin Sønn Jesus Kristus. Gud står ikke lenger med en knyttneve eller utstrakt moralsk pekefinger mot verden. Men en hånd utstrakt til forsoning og tilgivelse. Det eneste som står igjen er om mennesker vil si ja til Jesus.

Dette evangeliet ønsker vi å formidle til mennesker, et budskap om frelse og forsoning, ikke en moralsk pekefinger. Når mennesker tar imot Jesus blir det helt naturlig å leve et helt nytt liv. Religiøsitet er kun noe man kliner på utsiden mens kristenliv er et nytt liv som bare Jesus kan legge inn på innsiden. Forkynn evangeliet!