Våkn opp slik som rett er, *(* for rettferdighet) og synd ikke!” ( 1 Kor.15:34, Den nye King James- utgaven )

Mange kristne strever for å bli kvitt sin syndebevissthet. De går i kirke, faster, gjør bot, gir penger, ber bønner, gjør gode gjerninger, oppgir fornøyelser, bekjenner sine synder, kjemper mot dårlige vaner, prøver å disiplinere seg, noen til og med mishandler sin kropp. Alt dette for å føle seg akseptert av Gud, få en bedre samvittighet og bli kvitt sin syndeskyld.

De gode nyheter er at som et Guds barn har du blitt erklært rettferdig og akseptert. Jesus sonet din synd på korset og gav deg Guds rettferdighet. Hver morgen når du står opp, kan du våkne opp til en ny dag med rettferdighet. I Kristus Jesus har du tatt imot rettferdighetens gave. Du har fått alt hva denne gaven innebærer av fred, fremgang, helse, glede og et liv i overflod. I følge Guds Ord kan du regjere, som en konge i livet. ( Rom.5:17)

Du kan leve et liv med rettferdighets bevissthet i stedet for syndebevissthet.

Syndens og dødens makt er beseiret. Lev et liv med rettferdighets bevissthet i stedet for syndebevissthet. Du er akseptert i Kristus Jesus. Du trenger ikke lengre å leve under religiøse krav og føle deg uverdig, fordømt og skyldig.

Kristendommens formalisme har gitt mennesker den ideen at Gud er langt borte og nesten umulig å få kontakt med. Bønn har blitt ritualer, en øvelse som man utfører, uten å forvente noe svar. Hele tiden blir man gjort oppmerksom på sine synder og sin mislykkethet. Guds hellighet blir forkynt som et nesten uoppnåelig krav.

I dag kan du våkne opp til en ny dag med rettferdighet i Kristus. Du er skapt til å ha et fullkomment fellesskap med Faderen, slik Jesus hadde når Han gikk her på jorden. Gud vil høre dine bønner, slik som Han hørte Jesus sine bønner. Du har jo blitt Hans barn, Hans Sønn eller datter og kommet inn i Guds familie gjennom troen på Jesus.

Tro det og fryd deg over din rettferdighet i Kristus.