Hebreerne. 10: 17:” Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.”

Guds Ord er gode nyheter. Han ser på alle våre synder, både i fortid, nåtid og fremtid og sier, «Deres synder og deres lovbrudd vil Jeg aldri minnes mer!” Ordene “aldri mer” er en sterk dobbel negativ i den opprinnelige greske teksten. Med andre ord, sa Gud: «Dine synder vil Jeg på ingen måte huske!”

Har Gud senket Sin standard? Nei, Han er fortsatt like hellig. Han husket våre synder for 2000 år siden på korset. Hver synd som vi har begått eller vil begå har blitt straffet fullt ut i Jesus Kristi legeme for alltid på korset.

Det er derfor Gud i dag ikke husker vår synd mer. Vi trenger derfor ikke å være syndebevisste. Hver gang vi faller i synd, ønsker Gud at vi skal tenke på korset og si, “Herre Jesus, du ble dømt for denne synden som jeg har begått.
Du tok straffen, slik at Gud ikke vil dømme meg. Jeg er tilgitt.”

Korset løser deg fra fordømmelse.

Hvis du ikke er fokusert på korset, vil du i stedet komme under fordømmelse, bli syndebevisst og gå rundt med en forventning om dom og straff. Dette vil gi djevelen en mulighet til å få deg til å tro at Gud fortsatt har imot deg på grunn av synd.

Gjennom å grunne på korsets budskap, vil du få en urokkelig overbevisning og tro på at alle dine synder er tilgitt. Det er derfor ingen synd som vil stå mellom deg og Gud og hindre deg fra å motta Gud `s velsignelse.

Hebreerbrevet 10:12, 14 sier: ”Men etter at Han hadde båret fram ett evig offer for synder, satte Denne Presten seg ved Guds høyre hånd. For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.”

Du og jeg er fullkomne for alltid på grunn av Jesu fullbrakte verk på korset. Vi er rettferdiggjort fordi Gud fullt ut aksepterer og gleder seg over Sin Sønn `s verk.

Fryd deg i dag over at Han aldri mer vil minnes dine synder og lovbrudd på grunn av Krist fullbrakte verk på korset!