Du, min sønn, bli derfor sterk i nåden, den som er i Kristus Jesus.” ( 2. Tim.2:1)

Du finner ikke Loven, men kun nåden i Kristus Jesus. Loven er ikke av tro. Kristus var Lovens ende, avslutning til rettferdighet til hver den som tror. (Rom.10:4)

Jesus innfridde kravene og således oppfylte, avskaffet og tok bort den jødiske Loven, Toraen, og dens forskrifter på korset. Gjerningens vei for å bli akseptert av Gud var for alltid over. Nå er alle elsket, inkludert og akseptert alene gjennom troen på Kristus. Det kristne livet leves i Ham gjennom ferdiglagte gjerninger, som Gud på forhånd har gjort ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Du finner ikke Loven i Kristus. På samme måte kunne ikke Moses, som en representant for Loven, bli med inn i Kanaans land, løftes landet, overflods live

Du vil ikke få del i løftes landet med melk og honning i Loven, men kun i Kristus. Eget strev og anstrengelse legger ingen ting til. Men det er kun Guds velsignelser ved troen på Kristus, som gjør deg rik.

Gud selv begravde Moses (Loven), slik at ingen skulle finne han.

”Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moab-landet, etter Herrens ord. Han (Gud) begravde ham i dalen i Moab-landet, rett overfor Bet-Peor. Men til denne dag er det ingen som kjenner til hvor graven hans er. ”( 5. Mos.34:5-6)

Gud begravde selv Moses, slik at ingen mennesker skulle finne hans grav. Gud ønsket ikke at det skulle settes opp en gravstein eller et monument over Loven. Han tillot ikke at noen skulle gå til Mose grav for å minnes den. Gud ville at Loven skulle være begravd og glemt.

I Kristus har Loven for alltid blitt avskaffet og glemt. (Ef.2:14-15)

Det er kun ved troen på Kristus det kristne livet kan leves. Han har gitt deg alt i Sin nåde, for å leve et liv i overflod og velsignelse. Bli sterk i nåden i Kristus!