«..Den som roser seg, han rose seg i Herren» 1Kor.1.31.

Hvis noen spurte deg om hva han skulle gjøre for å arve evig liv, ville du antagelig svare: «Tro på den Herre Jesus, sa skal du bli frelst, du og ditt hus! »( Ap.gj.16.31).

Den rike unge mannen stilte det samme spørsmålet til Jesus, men i stedet for å fortelle ham at han måtte tro på Han, så svarte Jesus ham med Loven.

Den unge mannen beviste at hans fokus var å stole på sin egen anstrengelse for å oppfylle Loven, når han svarte: Mester! alt dette har jeg holdt fra min ungdom av» ( Markus 10.20).

Jesus fikk medfølelse med ham og sa til han: «Du mangler en ting, gå av sted og selg alt det du eier og gi til de fattige og du skal få en skatt i himmelen. Og kom ta opp korset og følg meg.» Men den unge mannen ble nedslått på grunn av dette ordet og han gikk sorgfull bort, for han hadde store rikdommer. (Markus 10.17-22).

Jesus møtte den unge mannen med budenes krav for å vise ham at de som prøver å leve ut ifra Loven, må forstå at deres egne anstrengelse ikke kan frelse dem.

Når vi bygger vårt liv på og roser oss av vår evne til å holde Loven, vil det alltid være ett eller annet bud vi ikke klarer å innfri eller adlyde. Vi vil komme til kort. Loven er så hellig og fullkommen at om vi snubler på ett av punktene er vi skyldige i å ha brutt hele Loven og kommer derfor under forbannelse Vi vil aldri kunne bli fullkommengjort ved Loven, derfor trengte vi Jesus som frelser. (Jakob 2.10; Gal. 3.10)

Når mennesket kom til Jesus i sin prektighet og roste seg av å ha innfridd Loven, møtte Jesus dem med Lovens bud og krav. Men når mennesker kom til Ham i sin hjelpeløshet og synd, møtte Jesus dem med tilgivelse og nåde.

Bare Kristi nåde og ikke våre egne anstrengelser og gjerninger kan frelse, helbrede, utfri og velsigne oss. Ved at Jesus levde et fullkomment liv for oss, innfridde Han alle Lovens bud og krav. Når Jesus ropte ut: « Det er fullbrakt» på korset var Lovens krav oppfylt.. Da kunne Jesus gi sin rettferdighet til oss som tror på Ham og overføre på vår konto det Han hadde vunnet for oss i vårt sted.