Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad”. Luk.2.10-11.

Dette fantastiske budskapet som engelen kom med til hyrdene på Betlehemsmarken gjelder alle mennesker til alle tider! Jeg vill minne om engelens budskap at denne gleden er for ”alt folket”, ikke bare de religiøst anlagte eller noen få utvalgte. Evangeliet er for alle, og alt er ferdig. Det er bare å si ”ja takk” til julegaven – Jesus. Evangeliet er og skulle vært presentert, som en stor glede til folket og ikke en stor vrede.

Når jeg tenker på de religiøse ordene og uttrykkene, som ofte blir brukt i kristen sammenheng for å presentere evangeliet, er det langt i fra en stor glede.

Evangeliet blir presentert som kristendom og det får du høre i en domkirke av en domprost. Skulle du være så uheldig å trenge åndelig hjelp, ja tro det eller ei da får du sjelesorg. Det siste jeg fikk høre om var at en kirke skulle arrangere dom søndag. Kanskje ikke så merkelig at kirkene nesten er tomme for folk.

Det hele dreier seg om dom og sorg. Det som skulle være evangeliet, de gode nyheter har blitt presentert som noe fordømmende, sorgfullt, livløst og kjedelig.

I generasjoner har prester og predikanter brukt moralsvøpen og svingt den utover det norske folk til fordømmelse og forargelse i stedet for forsoning og tilgivelse.

Det kristne budskapet har blitt oppfattet som en moralsk pekefinger i stedet for en utstrakt hånd til nåde og hjelp.

Dr T. L. Osborn sier: You can`t preach The Good News sad, you have to preach The Good News glad!

Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen. ( Ap.gj.8:5-8 )

Paulus sier at han forkynte det glade budskap. ( Ap.gj.13:32)

Evangeliet er de gode nyheter.

Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen.» (Mark.16:15) Jesus sa ikke at vi skulle forkynne lov og evangelium, men bare evangelium!

Evangeliet betyr de gode nyheter, gledens budskap. Hvilke gode nyheter? Jo, de gode nyhetene om hva Jesus gjorde for alle mennesker på korset.

Gode nyheter til synderne; Jesus bar dine synder og overtredelser for at du ikke skal bli dømt for dem, men ta imot frelsen.

Gode nyheter til skyldige; Han bar din skyld og skam slik at du kan ta imot nåde og tilgivelse.

Gode nyheter til deg som kjenner deg fordømt Han bar din fordømmelse, slik at du kan bli frikjent og erklært rettferdig.

Gode nyheter for deg som er full av hat og bitterhet; Han tok ditt hat. Ta imot Han og du får del i Hans kjærlighet.

Gode nyheter til de syke; Jesus bar dine sykdommer. Du kan slippe å bære dem, men i stedet ta imot Hans legedom

Gode nyheter til de fattige. Jesus tok din fattigdom på korset. Ta imot han og du får del i Hans rikdom.

Ønsker alle en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes