En kirke som har forlatt integriteten i Guds ord har mistet sin kraft og innflytelse! ( Salme 119:89. Matt 5:13. 1 Tess 2:13 ).

Det er tragisk når intellektualismen har begynt å styre mange menigheter.
Rasjonalismen, fornuftskristendommen og religiøse ritualer har tatt plassen for Guds ord og Guds kraft. Det snakkes om at menighetene må være relevante ovenfor verden. Fornuftspredikantene styrer dessverre mange menigheter.

Vi trenger derfor å lese 1 kor 2:1-5. Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og kraft som bevis. For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

Menigheten ble født i Den Hellige Ånds kraft.

Les også Apostelgjerningene. Menigheten ble født i Den Hellige Ånds kraft. Det var en strøm av mirakler som overbeviste verden om at Jesus Kristus lever. Vi har noe bedre å gi åndelig hungrende, lengtende mennesker enn sakrale stemninger, ritualer med lystenning, røkelse, vievann, meditasjon, eller for den slags skyld, stand-up, underholdning og menneskelig visdom. Verden trenger å få høre evangeliet om Jesus Kristus. Kraften ligger i å forkynne korsets budskap. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. (1 Kor 1:18)

Ta miraklene ut av Bibelen, ja da sitter vi til slutt igjen med to tomme permer. Det største underet er at mennesker blir født på ny og blir et Guds barn i kraft av Guds ord og Den Hellige Ånd. Det eneste som kan forandre Norge, Europa og verden er forkynnelse av evangeliet med Den Hellige Ånds overbevisning.

Derfor forkynn korsets budskap rent og klart og Herren vil stadfeste Ordet. “Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte” (Mark 16:20). Vær velsignet!