Lukas 2:10-11 «Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.»

Snart skal vi feire jul igjen, som en påminning om at Jesus kom inn i denne verden for å være vår Frelser og Herre.

Jesus er ikke lengre det lille barnet i krybben, men vår seirende og triumferende Herre og mester.

Engelen startet sitt budskap om Jesu komme med å si: «Frykt ikke!» I dag enda mer enn noen gang før er dette budskapet aktuelt. I en verden med uro og mange trusler mot mennesker, lyder det et høyt og tydelig «Frykt ikke!» over våre liv og vår situasjon.

Kristus har vunnet en evig seier for oss på Golgata. Vi behøver ikke å være redde eller fryktsomme, fordi vi har en Frelser! Kristus kom for å fri oss ut av mørkets makt og sette oss over i den elskede Sønnens rike.

Når vi går inn i julehøytiden, kan vi fryde oss over den store nåde som har blitt oss til del: Vi har fått Messias som vår Frelser og Herre.

Vi kan også minne hverandre på at Gud ønsker at hele folket, alle mennesker, skal få ta del i denne store frelsens gave. Det er derfor vi aldri kan slå oss til ro, men stadig strekker oss lengre ut, for å fortelle enda flere mennesker om frelsens hemmelighet i Kristus Jesus.

Ønsker dere alle en velsignet julehøytid! 

I Kristus for de unådde.
Asbjørn og Gunlaug Skjortnes