Salme 91. 3,5,7,10 sier: «Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde.

Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen,

Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, blir du ikke rammet.

Det skal ikke hende deg noe vondt, ingen plage skal komme nær ditt telt (bolig)».

Gjennom sosiale media blir vi hele tiden informert om corana viruset og denne skremmende sykdommen. Vi tar denne situasjonen på alvor og har full forståelse for at mennesker kan bli redde. Vi er takknemlige for at politikere og helsepersonell gjør det de kan for å begrense spredningen av dette alvorlige viruset. Derfor anmoder vi alle om å respektere smittevernforskriftene.

Men gjennom alt dette, kan vi sette vår lit til Herren og Hans løfter om total beskyttelse. Bibelen sier at selv om vi tar imot informasjon fra mennesker, har vi også en annen kanal som er overordnet menneskers fakta. Og det er Sannheten i Guds Ord. Det står over alle ting. Guds vitnesbyrd er større enn menneskers vitnesbyrd.

1.Joh. 5.9.: «Vi godtar jo vitnesbyrd fra mennesker, men Guds vitnesbyrd er sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn».

Det finnes et vitnesbyrd, som er større, og det er hva Jesus har gjort for oss på korset. Menneskelig fakta kan være at sykdommen er fryktinngytende og dødelig, men vi har en informasjon som er overordnet og det er sannheten i Guds Ord.

Sal. 138.2: «…Du har gjort ditt navn og ditt ord større enn alle ting.»

Mennesker mottar menneskelig, sanselig informasjon og kunnskap gjennom universiteter, høyskoler og diverse media og kanaler, men det finnes en kunnskap, som vi bare kan motta fra himmelen, som kalles åpenbaringskunnskap. Den blir åpenbart i vårt hjerte ved Guds Ord og Den Hellige Ånd.

 Og som Jesus sier til Peter i Matteus 16. 16-17: «Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»  Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.»

Denne åpenbaringskunnskapen mottas gjennom fellesskapet med Herren og at Den Hellige Ånd gjør Guds Ord levende for oss. Åpenbaringskunnskap i Guds Ord resulterer i en urokkelig tro på Guds beskyttelse hele døgnet.

Takk Han i dag for Hans løfter og trofasthet, som står evig fast.

Ønsker alle en velsignet dag!