I Salme 91.2 står det: «Jeg vil si om Herren: «Han er min tilflukt og min festning, min Gud, jeg vil sette min lit til Ham»

Spørsmålet er, hva sier vi om Herren? Vår bekjennelse er helt avgjørende for hva Gud kan få gjort i våre liv. Guds Ord sier i Heb. 3.1-2: «Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øversteprest som vi bekjenner. Han var trofast mot den som innsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus.»

Heb.4.14: «Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!»

Guds Ord kaller Jesus vår bekjennelses yppersteprest, og sier videre at Jesus var tro imot den som gjorde Han til vår bekjennelses yppersteprest, likesom også Moses var tro.

I møte med sykdom, lidelser og pest kan vi bekjenne Guds løfter om legedom og beskyttelse. Når vi bekjenner Guds Ord, handler vår yppersteprest og advokat Jesus Kristus i vårt sted. Han taler vår sak for Faderen.

1.Joh.2.1.: «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann (gresk -parakletos; tilkalt for å tale en annens sak, advokat) hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige».

Når vi holder urokkelig fast ved troens bekjennelse, vil Gud vår Far sørge for at vi får del i løftene, fordi Han er trofast.

Hva sier vi om oss selv?

Joh. 1.22-23: «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?»  Han sa:« Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett,
som profeten Jesaja har sagt.»

Når Johannes ble spurt av prester og levitter om hvem han var, fant han seg selv i Guds Ord og bekjente i samsvar med det. På samme måte kan vi finne løfter i Guds Ord, som omhandler det vi står i tro for. Det vi sier om oss selv, vil dominere våre liv.

Ord er som containere, som vi kan fylle med liv eller død, sykdom eller helse, velsignelse eller forbannelse. Jesus sier at de Ord han talte, er Ånd og liv (Joh. 6.63). « ..Vismenn har legedom på tungen» ( Ord.sp. 12.18).

Guds Ord sier i Ord.sp. 18.21. at tungen har makt over død og liv: «Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal ete frukten av den».

La Guds Ord være i ditt hjerte og i din munn. Bekjenn frimodig Guds løfter om legedom og beskyttelse i dag!