Du, min sønn, bli derfor sterk i nåden, den som er i Kristus Jesus.” ( 2. Tim. 2:1 ).

Loven finner du ikke i Kristus, men kun nåden. Fordi Loven er ikke av tro. Kristus var Lovens ende, avslutning til rettferdighet for hver den som tror. ( Rom.10:4 )

Jesus innfridde kravene og således oppfylte, avskaffet og tok bort den jødiske Loven, Toraen, og dens forskrifter da han på korset ropte: «Det er fullbrakt!» Gjerningens vei for å bli akseptert av Gud var for alltid over.

Nå er alle elsket, inkludert og rettferdige alene gjennom troen på Kristus. ( Rom 5:1 ). Det kristne livet leves i Ham gjennom ferdiglagte gjerninger, som Gud på forhånd har gjort ferdige for at vi skulle vandre i dem. ( Ef 2:10 ).

Vi finner aldri Loven i Kristus. På samme måte kunne ikke Moses, som en representant for Loven, bli med inn i Kanaans land, løftes landet, overflods livet.

Ingen vil få del i løftes landet med melk og honning under Loven, men kun i Kristus. Eget strev og anstrengelse legger ingen ting til, men det er kun Guds velsignelser ved troen på Kristus, som gjør deg rik.

Gud selv begravde Moses ( Loven ), slik at ingen skulle finne ham.

”Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moab-landet, etter Herrens ord. Han ( Gud ) begravde ham i dalen i Moab-landet, rett overfor Bet-Peor. Men til denne dag er det ingen som kjenner til hvor graven hans er. ”( 5.Mos.34:5-6 )

Gud begravde selv Moses, slik at ingen mennesker skulle finne hans grav. Gud ønsket ikke at det skulle settes opp en gravstein eller et monument over Loven. Han tillot ikke at noen skulle gå til Mose grav for å minnes den. Gud ville at Loven skulle være begravd og glemt. I Kristus har budenes lov for alltid blitt avskaffet. ( Ef.2:14-15 )

Det er kun ved troen på Kristus det kristne livet kan leves. Han har gitt deg alt i Sin nåde, for å leve et liv i overflod og velsignelse. Bli sterk i nåden i Kristus! Ønsker alle en fortsatt velsignet påske. Ta godt vare på hverandre! ?❤️