«Er noen syke blant dere? Han skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal helbrede den syke, og Herren skal reise ham opp. «( Jak.5:14-15 )

Er noen syke blant dere? Blant hvem? Jo, menigheten. Tenk Jakob spør om det finnes noen syke i menigheten. I dag kan man nesten snu på det og spørre.” Er noen i blant dere friske?”

Jeg har vært i menigheter der flesteparten har vært syke. Og da forstår vi at undervisning om helbredelse og bønn for syke er veldig aktuelt i dag.

Når da Jakob spør:” Er noen blant dere syke? Da må det jo være Guds vilje å helbrede dem. Jeg tror ikke Jakob spurte på grunn av at han kun var interessert i å få vite hvor mange syke som fantes i menigheten. Nei, hensikten var at Jakob ville at Gud skulle gjøre noe med situasjonen.

Løsningen sier han er å kalle til seg menighetens eldste. De skal be over den syke og salve ham med olje i Herrens navn. Da vil troens bønn helbrede den syke og Herren reise ham opp. Hensikten var altså ikke å telle hvor mange syke som var i menigheten, men å reise de syke opp.

Hva er troens bønn?

Det er ikke hvilken som helst bønn som vil forløse Guds kraft over den syke. Guds Ord sier at det er troens bønn, som skal helbrede den syke og Herren skal reise han opp.

Troens bønn er en bønn, som blir bedt ut ifra en klar forståelse av Guds vilje. Troen begynner der hvor Guds vilje er kjent. Priset være Herren! Vi kan vite hva Guds vilje er.

Guds Ord sier at Jesus tok all skrøpelighet og bar våre sykdommer på korset. ( Matt.8:17 ) Derfor er det ingen grunn til at vi fortsatt må bære dem. Vi har fått legedom ved Jesu sår. ( Jes 53:4-5. 1 Pet 2:24 ).

Takk Han i dag for at du ved tro allerede er legt!