”For loven, som bare har en skygge av de kommende goder og ikke selve tingenes skikkelse, kan aldri med disse samme ofrene, som de stadig ofrer år etter år, gjøre dem fullkomne som bærer dem frem.” ( Hebr 10:1 )

Guds Ord sier at loven bare har en skygge av de kommende goder og ikke selve tingenes egen skikkelse, altså virkeligheten. Hvorfor bruke tid på skyggen når virkeligheten har kommet? Hvorfor leve på skyggesiden når du kan leve et vidunderlig liv på solsiden? Hvorfor leve under loven når vi kan leve i nåden?

Loven er jo bare en skygge av virkeligheten. Skygger kan jo være skremmende og skape frykt. Det er bedre å ha fellesskap med Fredsfyrsten. Hadde jeg møtt deg i Storgata i Fredrikstad en sommerdag og jeg forsøkte å håndhilse på skyggen din, hadde du begynt å lure.

Mange er opptatt av å ha et godt forhold til skyggen, en lovisk og regelstyrt kristendom istedenfor å ha fellesskap med virkeligheten, Kristus. Han som fyller alt i alle. La oss holde oss til virkeligheten og ikke gå tilbake til de svake skyggebildene.

Det som var umulig for loven gjorde Gud i Kristus.

”For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.” ( Rom 8:3-4 ).

Guds ord sier ikke at lovens krav skulle bli oppfylt ved oss, men i oss. Kristus i deg og meg har allerede oppfylt alle lovens krav, ved at Han selv har blitt vår rettferdighet for Gud.

Blodet av okser og bukker under loven kunne ikke gjøre oss fullkomne. Da hadde de sluttet med ofringene, men de hadde jo fortsatt synd på samvittigheten. Dyreoffer kunne bare dekke over synden, men aldri fjerne den. Jesu fullkomne offer fjernet synden for alltid og gjorde oss til nye skapninger. Han gav oss en ny natur, en guddommelig natur. Jesus vant en evig forløsning.

Guds Ord sier at, ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Vi er blitt helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. ( Heb.10:14,10 )

Det som loven ikke klarte ved de svake skyggebildene, ved de gjentatte dyreofrene, gjorde Jesus i ett fullkomment offer. Han har i sitt verk gjort oss fullkomne for all evighet.

I Kristus har virkeligheten kommet. Et liv på skyggesiden er over. Du har kommet over på solsiden. Rettferdighetens sol har gått opp med legedom under sine vinger. Hopp av glede og fryde deg i Herren. ( Malaki 4:2 ). Ønsker deg en velsignet dag! ?❤️