Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i Ham, rotfestet og oppbygget i Ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet dere er rike i den med takksigelse. ( Kol.2:6-7 )

I alle brevene er Paulus veldig Kristus fokusert. Han sier at det er Kristus han forkynner og formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i all visdom, for at vi kan fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus. ( Kol.1:28 )

Det er lett å bli bare opptatt av gavene og velsignelsene vi har fått, isteden for selve giveren av gavene Kristus. Når du ble en kristen, tok du ikke imot en religion, en kristen kultur arv eller spesielle kristne verdier; men du tok imot personen Jesus Kristus. Alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn. ( Joh 1:12 )

Vi er i Han og Han er i oss. ( Joh.14:20 )

Vi har blitt komplett i Han, med Hans Ånd, natur, kjærlighet og kraft. Han har tatt bolig i oss med sin herlighet.

Vandre i Ham.

Guds Ord sier at slik vi har tatt imot Kristus, skal vi vandre i Ham. Kristus har ikke bare blitt vår frelser, men vårt liv. Han er vintreet, vi er grenene. Det livet som finnes i vintreet, strømmer naturligvis ut i grenene. Kristus i oss gjør at vår vandring her på jorden blir mer og mer Kristus lik. For som Han er, slik er vi i denne verden. ( 1. Joh.4:17 )

Vi har blitt Hans legeme her på jorden, både kollektivt og individuelt. Vi er Hans kropp, Hans munn, hender og føtter. Kristi tro og kjærlighet har fylt våre hjerter, slik at vi kan tale kjærlighetsfulle, livgivende, trosfylte, oppløftende og helbredende ord til mennesker i dag.

Kristus vil leve sitt liv gjennom deg. Praktiser Hans nærvær!