«Jeg ber om at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg. Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett: Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik som Du har elsket Meg.»( Joh.17:21-23 ).

Jesus sier her at Han er i oss og at Faderen er i Han for at de kan bli gjort fullkomment til ett.

Blant mange pinsekarismatiske kristne, søker man stadig etter nye «åpenbaringer», opplevelser, kick, en «ny» salvelse, nytt møte med Gud osv. Man er stadig på leting etter noe nytt og sterkt. Men det finnes vel ingen større åndelig åpenbarelse, enn å vite at Kristus bor i deg. Det var denne hemmeligheten Paulus forkynte for hedningene: Kristus i dere, håpet om herlighet ( Kol 1:27 ).

Det som virkelig var med å forandre mitt kristne liv, var en setning som T.L. Osborn uttalte på en konferanse for kristne i Royal Albert Hall, London for mer enn 30 år siden. Fra å være en som til stadighet var på leting og tigging og søkte etter ny opplevelse salvelse og mere kraft, begynte jeg å se noe av den arven som allerede tilhører oss i Kristus.

Osborn spurte: Hvor mange er kristne og har mottatt Jesus i sitt hjerte? Over hele salen løftet mennesker hendene i været. Så sier han disse ord: « Har du Kristus i ditt hjerte, så har du alt som Kristus har.» ( Joh 1:16 )

Åpenbaringen er å vite at Kristus bor i deg, og du er fylt av Han som fyller alt i alle. Du er fylt av Hans visdom, rettferdighet, tro, helliggjørelse, kjærlighet, kraft, ja alt som Jesus har, har du!

Kristus vil virke gjennom deg og gjøre sine gjerninger.

«For jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom meg for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning, ved kraften i tegn og under, …» ( Rom.15:18-19 ).

På grunnlag av denne åpenbaringen dro jeg noen år senere til Anai Mudi i India og forkynte evangeliet. På det ene møtet opplevde jeg at over 20 blinde fikk igjen synet, døve hørte, lamme gikk og hinduene tok imot Jesus som sin personlige frelser og Herre. Det ble også grunnlagt en menighet på stedet.

Når du har tatt imot Kristus, så bor Kristus i deg og du er en utsending og et vitne for Han. Han vil virke gjennom deg ved Sin Ånd i ord og gjerning. Beveger du deg ut på Hans Ord og løfter, vil Han selv komme på scenen og bringe frelse, fornyelse, helbredelse, nåde og tilgivelse.

Da vil du løfte, velsigne, tilgi og helbrede mennesker slik Han gjorde! Ønsker deg en velsignet dag! ?❤️