«Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. « ( 2. Kor.5:17 )

Guds Ord sier at om noen er i Kristus, er han en helt ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Som en pånytt født troende, er du i Kristus. Å komme inn i Kristus, er ikke grunnlagt på dine egne gjerninger og anstrengelser. Guds Ord sier at det er Guds verk at dere er i Kristus Jesus ( 1. Kor.1:30 ).

Når du tok imot Kristus og ble født på nytt, ble du skapt i Kristus. Du er allerede i Ham og Han bor i deg. Du har blitt en helt ny skapning, med Kristi natur, rettferdighet, kjærlighet, liv og kraft.

Det finnes ingen ting å utsette på den nye skapningen.

Det finnes ingen ting å utsette på den nye skapningen! Ingen synd, urenhet, mislykkethet. Fordi alt har blitt nytt. Du er ingen synder frelst av nåde, men du har blitt et nytt menneske og fått en ny identitet.

Du er ren og rettferdig, himmelen verdig. I den nye skapningen er det heller ikke noen fordømmelse, for den har Kristi rettferdighet og fred med Gud. Din stilling er komplett og trygg.

Dine egne gjerninger og ros er utelukket. Det er alene grunnlagt på troen på Kristus Jesus. Finnes det noe som er mer sikkert enn hva du føler? Mange kristne lever sine liv på hva slags signaler følelsene gir dem i løpet av dagen.

Noen ganger føler de seg oppstemte og glade. Andre ganger føler de seg uverdige, mislykkede og nedstemte. Da tenker de gjerne at nå ” trenger jeg et nytt møte med Gud, slik at jeg kan føle bedre”. Det er ikke noe galt med et herlig møte med Gud og salige følelser.

Men det finnes noe som er mer sikkert og som er uforanderlig. Det er å kjenne sannheten i Guds Ord. Guds Ord sier at du er en helt ny skapning, et nytt menneske. Du er ingen uverdig, mislykket synder frelst av nåde. Det gamle livet ditt og alt, som du kan identifisere med Adams fall, opphørte på Korset.

Du tilhører den siste Adam, nemlig Kristus og alle de privilegier; som du kan relatere til Ham ( 1 Kor. 15:45-49 ). Derfor trenger du ikke å prøve å få det til lengre, din stilling er trygg i Kristus og du har kommet inn i troens hvile.

Nå vet du hvem du er og hva som tilhører deg. Fryd deg over din nye identitet I Kristus. Ønsker deg en velsignet dag! ?❤