1.Joh.4:8: «…… for Gud er kjærlighet. »

Mange undres hvorfor det finnes så mange mennesker som sulter, er syke og lider nød. Verden er full av urettferdighet, hat og sjalusi. Er det Gud som står bak alt dette? Har Gud en finger med i det som er ondt?

Guds kjærlighet har aldri gitt fødsel til smerte, sykdom , ulykke eller plager. Kjærligheten har aldri hensynsløst knust den fine trosblomsten, som vokser i et tillitsfullt hjerte. Det finnes ikke noe hevn i kjærligheten. Kjærligheten vil ikke sin neste noe ondt. Kjærligheten ser mennesker utifra Guds muligheter. Gud er kjærlighet ; i Ham finnes det ikke noe ondt.

Rom 13:10: «Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt.»

Disse to Bibelversene om at Gud er kjærlighet, og at kjærligheten ikke gjør nesten noe ondt, gir oss en tydelig åpenbarelse av at Gud er god. Han vil gi deg det beste. Gud vil tilgi, helbrede og velsigne deg.

Hvor meget mer ?

Matt 7:11: « Når da dere , som er onde , vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!»

Ingen av oss foreldre ønsker at våre barn skal være syke, fattige og mislykkes i livet. Tvertimot er vi stolte over at «dette er våre barn», når de lykkes og har fremgang. Vi tror ikke at det å oppleve ulykke, sykdom eller fattigdom, er nødvendig for å oppdra våre barn til nyttige samfunns borgere. Heller ikke Gud benytter slike metoder for å oppdra sine barn.

Vi som foreldre ønsker det beste for våre barn! Guds Ord sier; «hvor meget mer» ; det betyr enda mer enn hva vi ønsker, ønsker Gud å gi sine barn gode gaver.

Sal 23:6 « Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg, alle mitt livs dager.

Jak 1:17 « All god gave og all fullkommen er ovenfra, og den kommer ned fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. «

Takk Gud for hans godhet og miskunnhet! Ønsker deg en fortsatt velsignet vårdag! ?❤️??