Hvordan kan jeg vite om Gud vil Helbrede Meg? Er Hans vilje skjult og uforutsigbar? Må jeg be om en spesiell åpenbaring av Guds vilje i min situasjon? På grunnlag av Guds Ord, er min påstand at vi kan forstå hva Guds vilje er.

Ef.5:17 «Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!»

Rom.12:2 «Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.»

Mange tror at Guds vilje er noe mystisk og uforutsigbart, mer her leser vi at vi kan forstå Guds vilje. Når vi fornyer vårt sinn ved Gud Ord, blir vi i stand til å prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Hans vilje er åpenbart for alle.

Hvis en rik slektning etterlot seg et testamente med ditt navn i. Ville du ikke da være smart nok til å lese det nøye for å finne ut hva du hadde arvet? Hvorfor ikke da ta tid til å lese testamentet, Hans vilje, som er Hans Ord?

Hva sier Guds løfter?

Mos.15:26 «For jeg er Herren, din lege.»

Sal.103:2-3 «Min sjel, lov Herren, og glem ikke noen av alle Hans velgjerninger! Han som tilgir alle dine misgjerninger, som leger alle dine sykdommer.»

Ord.sp.4:20-22 «Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte! For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme.»

3 Joh.2 «Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.»

I disse versene har Gud lovet i sitt Ord å helbrede deg.

2 Kor.1:19-20 «For Guds Sønn, Jesus Kristus, som blant dere ble forkynt av oss -av meg, Silvanus og Timoteus -, Han var ikke ja og nei, men i Ham var bare ja. For så mange som Guds løfter er, i Ham er de ja, og i Ham er de amen, Gud til ære ved oss.»

Gud har sagt et tydelig ja til alle sine løfter. Derfor gjelder Hans løfter også for deg. Når Gud sier at Han er Herren din lege, så gjelder det deg.

Og når Han sier at Han leger alle dine sykdommer, så kan du ta dette personlig og tro det og forvente at Guds Ord virker legedom og helse for hele ditt legeme i dag. ( Ord.sp.4:20-22).

Det vidunderlige er at Gud ikke gjør forskjell på folk. Så tro at det ikke bare gjelder alle andre, men også deg. Takk og pris Han for det i dag! Ønsker deg en velsignet dag! ?❤️??