Jesus sa: «Far hvis Du vil, så ta dette beger bort fra meg. Men la ikke Min vilje skje bare Din vilje ( Luk 22:42 ).

Denne uttalelsen av Jesus i Getsemane på vei til korset er vel kanskje en av de mest misforståtte Bibelversene angående helbredelse.

Hvor mange ganger har ikke vi hørt mennesker føye til denne setningen, Men la ikke Min vilje skje, bare Din, når de ber for syke mennesker?

Når Jesus bad denne bønnen i Getsemane, bad Han ikke for syke mennesker i det hele tatt. Det var en overgivelses bønn til Guds vilje, i forbindelse med at Jesus gikk til korset for menneskenes frelse.

Han kunne ha bedt Faderen om å sende Ham tolv legioner med engler, og de ville ha fridd Ham ut. I stedet overgav Han Sin villje til Guds plan i kjærlighet til deg og meg.

Det finnes ikke et skriftsted i Det Nye Testamentet hvor Jesus eller de første kristne føyde til en slik setning når de bad for syke mennesker.

Hvordan bad Jesus for syke mennesker?

Jesus kommanderte de syke til å bli friske ( Mark 7:34 ).

Jesus talte til den lamme: «Stå opp, ta sengen din og gå til ditt hjem!»( Mark.2:11 ).

Jesus tilføyde aldri: «La ikke Min vilje skje, men Din.»Han kjente Guds plan og vilje.

Hvordan bad de første kristne for syke?

Peter sier til den lamme mann ved tempel porten: «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, gir jeg deg: I Jesu Kristi, Nasareerens navn, stå opp og gå! »Og han tok ham i den høyre hånden og løftet ham opp, og straks fikk han styrke i føttene og anklene sine ( Ap.gj 3:6-7 ).

Peter bad for Æneas, som hadde vært lam i åtte år, og Peter sa til ham:« Æneas; Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din!; da stod han opp med det samme» ( Ap.gj 9:34 ). Se også når Paulus bad for syke i ( Ap.gj 14:8-10 ).

Ingen av de første kristne bad for de syke slik vi ofte hører religiøse be for syke i dag, når de tilføyer: «Gud helbred N. N, hvis det er din vilje. La din vilje skje!»

De bad for de syke slik som Jesus gjorde. De befalte de syke å bli friske i Hans navn

Troen begynner der hvor Guds vilje er kjent.

Troens bønn har aldri inneholdt denne setningen, ”om det er din vilje”. Troen er aldri usikker på Guds vilje, for tro er full visshet og overbevisning ( Heb 11:1 ).

Troen begynner der hvor Guds vilje er kjent. Guds vilje er Guds Ord.

Så derfor kan du be frimodig troens bønn i dag med full overbevisning angående Guds vilje, og Herren vil reise den syke opp ( Jak 5:14-15 ).

Guds vilje ble åpenbart på korset.

Mange syke venter på at helbredelsen skal finne sted. Men det har allerede skjedd på korset. Guds Ord ( Guds vilje ) har erklært at vi allerede har fått legedom ved Jesu sår. ( Se: Jes 53:4-5, Matt 8:16-17 og 1. Pet 2:24 ).

Vi trenger derfor ikke å anstrenge oss for å prøve å bli helbredet, fordi Gud har allerede gitt oss legedom I Kristus. Takk for Guds nådes evangelium. Ønsker deg en velsignet helg! ?❤️??

.