Rom 10:17 “Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds Ord.”

Selv om Bibelen snakker om ulike nivåer av tro, og at vår tro kan vokse, kommer troen ikke ved å stille «trosdiagnoser», og fortelle hvor liten tro noen har. Heller ikke ved å fortelle hvor svake noen er i troen, eller ved å fordømme mennesker p.g.a.deres vantro.

Troen blir aldri født ved sympati, samtaler om den sykes piner og smerter, svakheter eller sykdommer. Troen kommer av å høre Guds Ord.

På samme måte som troen på frelse kommer ved å høre budskapet om frelse, kommer troen på helbredelse ved å høre budskapet om helbredelse.

Troens budskap er at du har fått legedom.

Jes 53:1, 4-5 «Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart?

Sannelig, våre sykdommer har Han tatt på seg, og våre piner har Han båret. Men vi aktet Ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham, for at vi skulle få fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.»

Mange mennesker som ønsker å bli helbredet, vil gjerne at du raskt legger hendene på dem. De har ofte ikke tid til å sette seg ned å høre Guds Ord, og grunne på det inntil Ordet får tid til å smelte sammen med troen i deres hjerte ( Hebr.4:2 ).

Troens budskap er at du har fått legedom ved Jesu sår. Ta tid til å la dette ordet synke ned i ditt hjerte, og bekjenn det frimodig slik at det produserer liv, og helse for hele ditt legeme ( Ord.sp 4: 20-22 ).

Du trenger ikke å streve for å få din helbredelse fordi Gud har allerede gitt deg legedom i Kristus. Takk Han for det!!!

La Guds ord om at du er helbredet bo i ditt hjerte og i din munn ( Rom 10:8 ). Ønsker deg en velsignet dag! ?❤??