”Men loven er ikke av tro, men den sier jo: Det menneske som gjør det budet sier, skal leve ved dem. ” ( Gal 3:12 )

Hvordan kan noen hevde at ikke loven generelt er avskaffet, og at vi fremdeles må leve etter den? Guds Ord sier klart at Jesus avskaffet fiendskapet, det vil si budenes lov som er i forskriftene ( Ef 2:15 ).

Budenes lov er det samme som de ti bud, det vil si essensen i loven.

Loven er ikke av tro fordi den er basert på hva vi må gjøre, mens troen er basert alene på det som Kristus allerede har gjort for oss på korset. Guds Ord sier klart at måten man behager Gud på ikke er ved lovgjerninger, men alene ved tro ( Heb.11:6 ).

Hva skal vi med loven og dens krav og bud når troen alene setter oss i direkte forbindelse med Kristus og Hans nåde?

Loven vekker ikke troen, men synden.

”For det som ikke er av tro, er synd.” ( Rom.14:23 )

De som er så opptatt av viktigheten av å forkynne loven, vekker synden i mennesker og ikke troen ( 1 Kor 15:56 ).

Det er godt at Guds Ord har en klar retningslinje for hvordan det nye livet i den nye pakt skal leves. Som Guds barn og nye skapninger har vi fått en mye høyere standard enn loven noen gang kunne produsere. Det kristne livet leves nå i tro som er virksom i kjærlighet ( Gal 5:6 ).

Som sønner og døtre av Gud er vi troende, og vi har tro. Vi kan leve vårt liv i tro på den kjærligheten som Gud har lagt ned i vårt hjerte ved Den Hellige Ånd. Standarden for den nye skapningen er ikke loven, men kjærligheten og denne kjærligheten er lovens oppfyllelse. For den som elsker sin neste har oppfylt loven ( Rom 13:8 )

Kjærligheten i oss strekker seg mye lengre enn loven hadde noen mulighet til å klare. Lovens standard var øye for øye og tann for tann. Der ser vi Guds rettferdighet åpenbart. Du fikk det du fortjente.

Men kjærligheten og nåden elsker sine fiender, velsigner dem som forbanner, gjør godt imot dem som hater oss, og ber for dem som ondskapsfullt utnytter og forfølger oss ( Matt 5:43-48 ).

Dette nye Kristus livet i Guds kjærlighet er kun mulig å leve ved å bli født på nytt, og bli nye skapninger ( Rom 5:5 ). Lev det nye livet i Kristus, et liv i tro som er virksom i kjærlighet. Ønsker deg en velsignet helg! ?❤️??