1. Peter 3.9: «Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.»

Ordet «omvendelse» i Det Nye Testamente er det greske ordet metanoia, som helt enkelt betyr å endre tankesett. Meta betyr endre og noia refererer til sinnet.

Det er en vanlig oppfatning i religiøs sammenheng at omvendelse innebærer å forandre seg selv, inntil man føler at man i tilstrekkelig grad har endret seg nok til å fortjene Guds tilgivelse og aksept.

Mitt spørsmål blir da, hvor angrende og fordømt må du føle deg før du vet at du har omvendt deg nok? Og etter at en person har omvendt seg, hvis de da faller på nytt i samme område, betyr det at de ikke omvendte seg tilstrekkelig første gangen?

Det er mange oppriktige mennesker som tror på «omvendelse» på denne måten. Likevel kan du være oppriktig i dine motiv, men ta fullstendig feil. Hvis ikke omvendelsen er basert på det å tro og tenke rett, vil det ikke lede til en varig forvandling i hjertet og livet.

Anger er ikke det samme som forvandling. Det er fullt mulig å omvende seg mange ganger og gråte inderlig og likevel forbli uforandret.

Genuin forvandling skjer som en følge av forvandlingen av sinnet, ved at du tenker og tror rett. Det er dette som er sann omvendelse.

Troen på Kristus alene, forvandler vårt hjerte.

Ap.gj. 15:8-9«Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk Den hellige ånd slik som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres.»

Troen på Kristus gjør at vårt hjerte blir forandret og renset, ikke gjennom religiøse botsøvelser.

Det er umulig å virkelig omvende seg på bibelsk vis – å oppleve og tro på Jesus Kristus, Hans kjærlighet, nåde og kraft og la Han endre ditt sinn og ditt tankesystem – og fortsatt forbli den samme.

Menneskesentrert undervisning om anger og omvendelse kan høres fint ut, mens det i virkeligheten fanger mennesker i en permanent sirkel av nederlag og hykleri. Fordi det ikke er mulig å leve opp til de religiøse kravene, vil man forsøke å dekke over sin egen ufullkommenhet og nederlag.

Sannheten er at hvis du er en ny skapning i Kristus Jesus, hater du allerede synd og urett. Det plager din sjel, og du ser etter en utvei fra ditt fangenskap.

Den omvendelsen og den endringen av sinnet som du trenger, er å vite at Gud allerede har tilgitt deg i Kristus Jesus på korset.

Stopp med å fordømme deg selv og begynn å vandre i Hans rettferdige identitet og nåde. Da vil du erfare nye nivåer av seier over synd. Ønsker deg en velsignet dag! ?❤️