Ap.gj.1:8 « Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg helt til jordens ende.»

Hensikten med å bli fylt av Den Hellige Ånd er ikke bare å tale i tunger, få noen gode følelser og opplevelser, falle under Guds kraft eller oppleve latter i Ånden etc. Selv om jeg tror at Gud kan manifestere seg på ulike måter. Tungetalen er uunnværlig i det personlige bønneliv og den bygger oss opp ( Apgj 2:4. 1.Kor 14:4 ).

Men Guds Ord sier at hensikten med at Den Hellige Ånd kommer over oss, er at vi skal være Jesu vitner til jordens ende. Det tilsvarende verset i det Gamle testamentet finner vi i Sal.111:6 « Kraften i Sine gjerninger har Han gjort kjent for Sitt folk, ved å gi dem folkeslagene til arv.»

Hensikten med pinsekraften er å vinne folkeslagene.

Hensikten med pinsekraften er å vinne folkeslagene. Jesu vitner skulle ikles Guds dynamiske kraft for å kunne vitne med overbevisning blant de ufrelste, med under og tegn.

Ordet vitne på gresk er martyres: Det betyr ikke bare en som gir sitt liv ( martyr ) for Jesu navns skyld; men å være et vitne; å bevitne; bære frem vitnesbyrd; legge frem håndfaste bevis på at det man sier er gyldig og sant.

Ap.gj.4:33: « Og med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle.»

Når du er blitt døpt i Den Hellige Ånd og ikledd Guds kraft, er du et kvalifisert vitne. Den Hellige Ånds overbevisning vil følge ditt vitnesbyrd.

Vær derfor riktig frimodig i dag, gå ut på misjonsbefalingen og gjør Hans gjerninger. La Kristi kjærlighet virke igjennom deg! Ønsker deg en herlig velsignet pinse! ?❤️