Mark 16:15-18 Og han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge den som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, så de blir friske.

Vi får ikke fullt ut erfare Den Hellige Ånds fylde og manifestasjoner uten å adlyde og gå ut i den store og vidunderlige planen Kristus har for hele verden. Jesus gav oss ikke et misjonsforslag, men en misjonsbefaling.

Den Hellige Ånd blir begrenset i sin gjerning når menigheter og troende forsømmer den ufrelste og ikke evangeliserte verden. Det er dessverre mange bekjennende kristne som kun lever for seg selv og som aldri involverer seg i å nå de unådde med evangeliet.

Hensikten med pinsekraften.

Gud sendte ikke Den Hellige Ånd kun for å tilfredsstille den enkelte kristne til å ha det godt med sine egne “åndelige opplevelser” og selvopptatthet. Det er et stort tillitsverv å få Den Hellige Ånd, et tillitsverv vi må benytte til gagn og hjelp for andre mennesker.

Hensikten med pinsekraften er å være et vitne, ( Apgj 1:8 ) å bringe evangeliet ut til en unådd og lidende verden. Ikke før Guds folk våkner opp til forståelse for sin medvirkning til menneskers frelse, vil kirken få erfare den fulle betydning av pinsekraften.

Apgj 5:32 Vi er vitner om alt dette, vi og Den Hellige Ånd som Gud gav dem som lyder ham. Den kraft og utrustning Gud har lovet, ligger langs lydighetens vei og når vi villig adlyder misjonsbefalingen og går ut i hele verden med evangeliet, vil vi erfare at Guds løfter holder. Herren vil virke med og stadfeste Ordet med de medfølgende tegn. ( Mark 16:20 )

Vær frimodig i dag, og vær Hans vitne. Verden trenger å høre de gode nyheter om Jesu fullbrakte verk på korset! Ønsker deg en velsignet dag! ?❤️??