«Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øversteprest, som vi bekjenner.» ( Heb.3.1 )

I dette verset gjemmes en hemmelighet om Jesu apostoliske og øversteprestlige tjeneste.
En apostel betyr en som er sendt ut. Jesus har blitt utsendt fra Gud for å tjene som vår øversteprest. Hva gjør en øversteprest? En øversteprest er en som har fått autoritet fra Gud til å tildele, utføre og virkeliggjøre på våre vegne.

I Hebreerne 3.1. leste vi at Jesus er øversteprest over våre bekjennelser. Han har blitt sendt for å utføre i livet de ordene vi sier.

Hva taler vi om vår situasjon? Taler vi ut det følelsene sier og omstendighetene, eller bekjenner vi Guds eget Ord? Guds Ord sier at «Den svake skal si: «Jeg er en helt» ( Joel 3.15 ). I det samme øyeblikket du sier dette, kan Jesus tilføre deg styrke! Han kom ikke for å gi oss hverken synd, fattigdom eller sykdom. Jesus har ikke makt til det, men er øversteprest for utfrielse, rettferdighet, frihet og legedom.

Husk at når du kommer til Jesus, skal du ikke tale ord av nederlag, men ord som Han kan sette ut i livet – seiersord. Det er dette Jesus har fått i oppdrag av Gud å utføre i ditt liv.

Derfor, bekjenn Guds løfter i din situasjon! Ønsker deg en velsignet helg! ?❤️