«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.»( Joh.1:1,14 ).

Mange kristne ber Gud om å gjøre ting som Han har bedt oss om å gjøre. Eller de ber Ham gjøre noe Han allerede har gjort ferdig på korset.

De bruker mye tid på å be om at Guds Ånd må berøre de fortapte, de syke, utslåtte og de sårede. Men Han har jo delegert det ansvaret til oss. Hvordan kan Guds Ånd kommunisere sitt budskap til en person uten en kristen å uttrykke seg gjennom? Hva kan Kristus gjøre i en by eller bygd uten en kropp å virke gjennom. Når Gud ville vise sin kjærlighet til menneskeheten, så sier Guds Ord at Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Altså tok Gud på seg en kropp og ble menneske for å uttrykke seg på jorden ( Joh.1:1,14 ).

Gud kom til verden i en fysisk kropp.

Gud kom i en fysisk kropp. Paulus sier: For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv ( 2. Kor.5:19 ).

Gud kom til oss i en menneskelig form og skikkelse og uttrykte sitt liv og sitt vitnesbyrd gjennom Jesus Kristus. Etter Kristi død, begravelse og oppstandelse har Han kommet tilbake igjen til oss ved Den Hellige Ånd, og tatt bolig i vår kropp. Vår kropp har nå blitt Hans tempel ( Joh.14:18-20. 1. Kor.3:16 ).

Det fantastiske er at hver gang en person tar i mot Jesus Kristus som frelser og Herre, så blir det levende Ordet, Guds Sønn, kjød og tar bolig i det individet. Nå er vi Hans kropp, tempel og menighet. Vi uttrykker Kristi liv, kjærlighet, medfølelse og tro i en fortapt og lidende verden.

Som troende er vi kalt til å gjøre Jesu gjerninger, vitne for de ufrelste, be for de syke, trøste de svake og gi mat til de sultne. La Kristi kjærlighet virke igjennom deg. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️