Og alle vitnet om Ham, og de undret seg over de nådens ord som kom fra Hans munn. Og de sa: Er ikke Han Josefs sønn? ( Luk.4:22 ).

I synagogen i Nasaret var de forundret over de nådens ord, som kom fra Jesu munn. Det var uvant kost for dem, som var vant til å høre de skriftlærde og fariseerne forkynne om fordømmelse og Guds straff. Det var umulig å tilfredsstille Loven og de religiøse kravene. Derfor levde folk med konstant dårlig samvittighet og følelse av ikke å være bra nok.

Men Jesus var helt annerledes enn datidens religiøse ledere. Han sto frem i synagogen og forkynte evangeliet; frihet for fanger og et nådens år. Det var ord av nåde og tilgivelse, som kom ut av Jesu munn. Jesus satte mennesker fri fra fordømmelse og dermed fri fra et liv i slaveri under syndens makt.

Et liv fri fra fordømmelse.

”… Jesus sa til henne: ” Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer! ( Joh.8:11 )

Kvinnen som ble grepet i hor ble fordømt og utstøtt. Hun skulle straffes av de egenrettferdige skriftlærde og fariseerne. Jesu budskap til dem var; den som er syndfri blant dere kan kaste den første steinen på henne. Den eneste som var syndfri, var Jesus, men Han fordømte henne ikke. Han løste henne fra fordømmelse ved å tilgi henne alt og dermed også sette henne fri fra et liv i synd.

Loviskhet og fordømmelse binder mennesker til synden, men nåden og tilgivelsen setter oss fri fra syndens makt. Evangeliets kraft virker ikke bare til å tilgi vår synd, men å løse oss fullstendig fra et liv i slaveri under synd.

Når vi ser at vi er nye skapninger blir vi rettferdighets bevisste. Våre synder er tilgitt for tid og evighet. Det resulterer i et liv fri fra fordømmelse. Kristus er din rettferdighet. Fryd deg over at du er tilgitt og akseptert av Ham!