Men dersom dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses, på grunn av hans åsyns herlighet – som var en herlighet som ble borte -, hvor mye rikere på herlighet skal ikke da Åndens tjeneste bli? For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet. ( 2. Kor. 3:7-9 )

Guds Ord sier at dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, hadde et visst nivå av herlighet. Mens rettferdighetens tjeneste har et helt annet nivå av herlighet.

Dødens tjeneste i bokstaver og inngravert på steiner var de ti bud, og er selve essensen av loven. Kristus har kjøpt oss fri i fra loven. Derfor er de ti bud blitt avskaffet ( Rom. 7:6, Ef.2:15 ) og erstattet med bare ett bud i Den Nye Pakt, kjærlighetens bud. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. ( Rom.13:8-10 )

Guds Ord kaller loven for dødens og bokstavens tjeneste. Her representert ved Moses. Men denne herlighet varte bare som et lite blaff og ble borte. Fordømmelsens tjeneste har et visst nivå av herlighet, men ingen vedvarende herlighet.

Vi har sett så mye lovisk forkynnelse med krav og fordømmelse. Slik forkynnelse skaper bare et lite blaff av herlighet i menneskers liv. Mange kristne kommer frem til forbønn fordi de føler seg fordømt. Dette gir dem dårlig samvittighet og en følelse av utilstrekkelighet.

Den religiøse og loviske pisken kan bare skape dårlig samvittighet, tårer og fordømmelse uten noen vedvarende forandring. De samme menneskene kommer gjerne frem igjen på neste møte uten at noen forandring har skjedd med dem.

Rettferdighetens tjeneste.

Det fins en tjeneste som er mye kraftigere, bedre og herligere. En tjeneste som overgår fordømmelsens tjeneste. Det er rettferdighetens tjeneste. Den har sin plattform i det fullbrakte verket på korset og i forsoningen.

Den forteller deg din rette stilling innfor Gud, som en ny skapning og rettferdig. Fokuset i denne forkynnelsen er om dine privilegier; hvem du er, hva du har og hva du kan gjøre i Kristus.

Den gir deg ikke bare et lite blaff av herlighet, slik Moses ved loven fikk oppleve. Men den fører til en vedvarende forvandling i ditt liv, fordi du ser hvem du er i Kristus.

Du forblir i denne herligheten når du ser inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det! Jeg ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️