Jeg sier dere at Han skal skynde seg å gi dem deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?» ( Luk.18:8 ).

I lignelsen om enken, som krevde sin rett overfor sin motstander, etterlyser Jesus en spesiell type tro i endetiden før Han kommer tilbake. Han sier: «Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?» Jesus spør ikke om det vil finnes troende, altså frelste. Nei, Han etterlyser en spesiell type tro, som gjør slik som enken i lignelsen. Hun aksepterte ikke et nei, men krevde sin rett overfor sin motstander.

Er du født på nytt, har du en slik overvinnende tro i ditt hjerte, som seirer over verden ( 1. Joh.5:4 ). Men du trenger kanskje å lære deg hvordan du frigjør den troen ved å handle på Guds Ord.

La Gud være din kilde.

Guds Ord sier at den virkelige enke står alene, hun har satt sitt håp til Gud ( 1. Tim 5:5 ).

Å være en virkelig enke i troen er å miste alle sine forsørgere her, og bare ha himmelens Gud som forsørger og kilde. Det er den troen som står alene og står urokkelig fast på Guds Ord og krever sine rettigheter.

Alt for mange setter sin lit til mennesklige krykker, i stedet for å sette sin lit til Gud og Hans Ord. Gud kan bruke diverse instanser som kanal for å velsigne deg, men det er viktig at Gud alltid er din kilde.

Smith Wigglesworth som blir kalt troens apostel sier: « At Gud gjerne går forbi tusen mennesker for å nå den, som har tro til Han.»

Enketroen handler på Guds Ord.

«I sannhet sier Jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias dager, da himmelen var stengt i tre år og seks måneder og det kom en stor hungersnød over hele landet. Men Elia ble ikke sendt til noen av dem, bare til Sarepta i Sidon – landet, til en kvinne som var enke ( Luk.4:25-26. 1. Kong.17 ).

Hvilken enke var det profeten ble sendt til? Det var enken i Sarepta i Sidon – landet. Hun hadde bare en håndfull mel i krukken og litt olje i karet. Og da Elias kom, var hun ute og sanket ved. Siden skulle hun gå hjem og bake et siste brød til sønnen og seg selv for deretter å legge seg til å dø.

Da sier Elias: Gå hjem og bak en kake til meg først!Dette virker jo veldig ubarmhjertig av profeten, å ta fra henne det lille hun hadde. Men han lærte henne et troens prinsipp. I stedet for at hun kun tenkte på sitt eget behov, så sådde hun inn i Guds rike først. Enken handlet på Elias` ord i tro og gav det hun hadde.

Kvinnen gikk hjem og stakk hånden ned i melkrukka og sannelig når hun tok opp en håndfull mel, så kom det to nye håndfuller nedi krukka! Og det samme skjedde med oljen. Melet økte i krukken og oljen økte i karet. Hun fikk oppleve et kontinuerlig mirakel. I stedet for at hun og hennes sønn døde, ble Gud hennes kilde og deres behov ble møtt.

Hva var dette? Det var Gud som sto bak profetens ord! Hun handlet i tro på Guds Ord gjennom profeten og Gud ble hennes forsørger! Hun var en virkelig enke i troen. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️