«Du er vakker, min kjæreste, det finnes ikke noen feil på deg.» ( Høysangen 4:7 ).

«For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.» ( Heb.10.14 ). Ved ett offer av seg selv på korset, har Jesus gjort deg fullkommen for alltid. Du har blitt gjort til Guds rettferdighet i Kristus ( 2. Kor. 5.21 ).

Dette er Jesu egne ord til sin brud. Likevel er det ofte vanskelig for oss å tro på og ta imot dette budskapet. Gud kjenner deg. Han ser realiteten slik ingen andre ser det fordi Han ser sin Sønns fullkomne verk i deg.

Du vil aldri finne noen feil i den rettferdigheten som Jesus døde for å gi deg. Gud ønsker at du skal se deg selv rettferdig og uten feil i Kristus. Minn deg selv daglig på din rettferdige stilling i Kristus. Du kan si høyt til deg selv : «Jeg er Guds rettferdighet i Kristus , det er ingen feil i meg fordi Gud har fullkommengjort meg ved sitt blod.»

Hva er syndebevissthet?

Når du sier det, gir du ære til Jesus og Hans fullkomne verk på korset. Du tenker kanskje at du er ydmyk eller hellig ved å være syndebevisst, men vet du at Bibelen kaller «syndebevissthet» en ond samvittighet? Hvis du er syndebevisst, gir du ikke ære til Kristi verk.

«Og siden vi har en øversteprest over Guds hus, så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet.» ( Heb.10.21-22 ).

Hva mener Hebreerbrevets forfatter med «en ond samvittighet»? Hvis du leser begynnelsen av det samme kapitlet, vil du finne at han snakker om å ha synd på samvittigheten ( Heb.10.2 ). Paulus kaller det å ha en brennemerket samvittighet.

Det greske ordet for brennemerket her, er kauteriazo, og det betyr å bære med deg en vedvarende bevissthet om synd. Ikke bær med deg en ond eller brennemerket samvittighet. Ditt liv i synden har allerede blitt fullt ut straffet i Kristi kropp på korset!

Vær i stedet bevisst din fullkommenhet og rettferdighet i Kristus. På grunn av hva Jesus har gjort for deg, kan du frimodig proklamere: «Jeg er fullkommen, det er ingen ting å utsette på meg». Se deg selv rettferdig og helt feilfri i Kristus! ( Ef 1:4. Kol 1:21-22 ). Ønsker deg en velsignet dag! 🙂❤