Bibelen sier at «alle har syndet og fattes Guds ære»( Rom.3.23 ).

Fra Guds synspunkt kategoriserer Han ikke synder, slik vi kristne ofte gjør. Synd er synd og botemiddelet er kun Guds rensende blod og tilgivende nåde.

«.. og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod ….» ( Rom 3.24-25 ).

«Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større» ( Rom. 5.20 ).

Syndere faller ikke ut av nåden, men inn i den.

Det er Guds frelsende og tilgivende nåde, som kan få en synder på beina igjen og ut av en livsstil i synd. Vi kan ikke vinne over synden ved vår egen viljestyrke og anstrengelser, det kreves Guds nåde og kraft.

Faktisk er det slik at det er når vi er under Guds nåde at synden ikke har makt over oss. Romerne 6:14. sier: «Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.»

Det er når du ser forsoningen i Kristus, at Jesus døde for dine synder og tilveiebrakte Guds rettferdighet, at du kan vandre i seier over synden. Da vil den heller ikke kunne dominere deg.

Djevelen vil forsøke å anklage deg og si at du kan ikke forvente Guds velsignelser, så mislykket som du er. Det er da vi trenger å minne oss selv på at vår rettferdighet ikke er grunnlagt på gjerninger, men Kristi fullbrakte verk på korset ( 2 Kor 5:21 ).


Det finnes kun en vei som vi kan falle ut av nåden.

Det finnes kun en vei som vi kan falle ut av nåden og det er ved loven. Paulus sier: om vi prøver å bli akseptert og rettferdiggjort for Gud ved loven, gjerningens vei, faller vi ut av nåden ( Gal 5:4 ).

Alle kan vi feile og ingen av oss har gjort oss fortjent til frelsen eller Guds velsignelser. Det er derfor vi alle er avhengige av Guds grenseløse nåde. Synd kan derfor ikke stoppe Guds nåde. For hvis Guds nåde kan stoppes av synd, kunne ikke Jesus kommet til med sin frelsende nåde, fordi vi alle er syndere.

Guds nåde er mye større og mektigere enn all verdens synd til sammen. Du kan derfor i dag ta imot Hans store nåde til å vandre i seier over svakheter og dårlige vaner. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️