Det var en herlig tid i menigheten i Galatia under Paulus sin virksomhet. Møtene var preget av en klar Kristus forkynnelse og Åndens frihet. Herren stadfestet sitt ord med tegn og under (Gal 3:5)

Men da Paulus kom tilbake til menigheten etter å ha vært borte en stund, var den ikke til å kjenne igjen. Loviske forkynnere hadde vært på besøk, og bundet de troende fullstendig fast i trelldom. Bud og krav hadde infiltrert hele menigheten.

En skulle tro at dette ikke var mulig etter alle de mektige opplevelsene med Kristus under troen forkynnelse. Likevel var ikke dette unikt for menigheten i Galatia. Det samme har skjedd igjen og igjen siden den gang, og mange menigheter har det samme problemet i dag.

Lovens vantroforkynnelse og troens forkynnelse kan ikke forenes. Det er trist når lovgjerningens forkynnelse bringer et mikset budskap om lov og nåde, kamuflert i frihetens kappe. Denne forkynnelsen er fremdeles aktiv på kristen tv og via sosiale medier.

Frukten av en slik forkynnelse er frustrerte kristne som ikke klarer å leve opp til alle kravene. Når de mislykkes fordi byrden blir for tung blir de møtt med avvisning og forakt.

En avhopper som endte opp med å forlate menigheten sin etter å ha vært under denne typen forkynnelse sa: Livet ble så «fryktelig slitsomt.» Dette er det motsatte av hvordan Jesus ønsket at livet vårt skulle være. Jesus sa: «For Mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett» (Matt 11:30). 

Lovens krav gjør livet fryktelig slitsomt og tungt, men Jesus og Hans nåde gjør livet lett, fordi vi kan kaste alle våre bekymringer på Ham, for Han har omsorg for oss (1.Pet 5:7).

Blandings evangelium.

«Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium»( Apgj 20:24 ).

«Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde» ( Rom 11:6 ).

Enten er budskapet grunnlagt på Guds nådes evangelium eller så er det lovens bud og krav. Problemet i dag er et blandings evangelium, hverken kald eller varm, litt nåde og litt krav.

I Johannes åpenbaring leser vi: «Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt: Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald.

Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. 

Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om!»( Åpb3:14-19 ).

Lunken er det du får når du blander varmt med kaldt. Lunkenhet er å blande Guds glohete kjærlighet og nåde med steinkalde bud. Det å blande den nye og evige nådespakten med den foreldede lovens pakt, de tid bud.

Det finnes kun en vei som vi kan falle ut av nåden og det er ved loven. Paulus sier: Om vi prøver å bli akseptert og rettferdiggjort for Gud ved loven, gjerningens vei, faller vi ut av nåden ( Gal 5:4 ).

Forkynn Guds nådes evangelium klart og rent, og Herren vil igjen stadfeste sitt ord med frelse, helbredelser, tegn og under. Avsky all loviskhet og takk Gud for Hans uendelige store nåde. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️