“Underveis, konge, så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle omkring meg og dem som var med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.’ Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Og Herren sa: ‘Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene! Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningfolkene. Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget'” ( Ap.gj. 26:13-18 ).

Paulus`s budskap til kong Agrippa var ikke slik som mange ville ha formidlet i dag, hvis de stod overfor en statsleder. Han holdt ikke et foredrag om politikk eller kristne verdier. Det finnes ingen Guds kraft i et slikt tannløst budskap. Kraften ligger i forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus. Det er det eneste budskapet som kan forvandle noen og gi mennesker et nytt liv.

Paulus selv sier jo at etter rettferdigheten i Loven var han ulastelig. Han var helhjertet i sitt forhold til sin religion Jødedommen. Ja, han var så nidkjær at han fnyste av trusler og forfulgte de kristne. Paulus hadde sikkert en høyere moralsk standard og religiøse verdier enn de fleste, men allikevel hadde han ikke livet i Gud. Han var bare religiøs. Det var først når han møtte Jesus på veien til Damaskus at Paulus ble en ny skapning og fikk et nytt liv.

Da ble han fullstendig forvandlet. Det gamle livet og hans forhold til Loven og Jødedommen aktet han som søppel i forhold til å kjenne Kristus og bli rettferdiggjort alene ved troen på Ham. Paulus avsluttet sitt møte med kong Agrippa ved å forkynne evangeliet om hva Kristus gjorde for alle mennesker på korset ( Ap.gj.26:22-23 ).

Paulus vitnet om Guds nådes evangelium.

“Derfor kan jeg med glede avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium” ( Ap.gj. 20:24 ).

Paulus`s fokus var hele tiden å vitne om Guds nådes evangelium. Hans vitnesbyrd til kong Agrippa var så tydelig og klart om hvordan han møtte Jesus på veien til Damaskus. Han vitnet om hvordan hans eget liv var blitt forvandlet av Guds nåde, om sitt kall til hedningene, at Jesus var den Messias som de ventet på og om hva Kristus har gjort for alle mennesker på korset. Dette resulterte i at kong Agrippa selv sier til Paulus: ” Du overtaler meg nesten til å bli en kristen”(Ap.gj. 26:28).

La ikke kirken bli politisk arena der partipolitikk blir fremtredende. 

Vi finner ingen steder i Det Nye Testamentet, hverken i Jesu tjeneste eller hos Apostlene, der de hadde en politisk agenda i sin formidling av budskapet. Selv når disiplene forsøkte å få Jesus til å bli involvert i politikk angående gjenopprettelsen av riket for Israel, svarte Jesus dem tydelig og klart:

«Det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ender» ( Ap.gj.1.6-8 ).

Jesus var opptatt av å formidle til sine disipler at deres prioritering ikke skulle være den politiske situasjonen i Israel, men å bli utrustet med kraft fra Den Hellige Ånd, slik at de kunne være effektive vitner, for å nå mennesker med evangeliet. Så la oss ha det samme fokusetsom Jesus formidlet til sine disipler. Når det gjelder valg av politiske ledere og partier, er vi glade for muligheten til å påvirke resultatet ved at vi lever i et demokrati og kan bruke vår stemmerett.

Vårt viktigste mandat.

Vårt viktigste mandat som Guds menighet er å be for landets ledere, slik at vi kan leve velsignede liv og ha frihet til å forkynne evangeliet ( 1.Tim.2:1-4 ). 

Hovedmålsettingen med at Paulus ville at vi skulle be for landets ledere, var ikke politisk agenda, men at vi skal ha beskyttelse og frihet til å forkynne evangeliet, slik at mennesker kan bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.  

Historien har vist oss at Gud bruker både rettferdige og ugudelige ledere for å fremme sin sak. «For Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige»( Matt.5.45 ). 

«Kongens hjerte er som vannbekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit Han vil» ( Ord.sp. 21.1).

Herren kan både innsette og avsette mennesker, men la oss ha fokus på å forkynne Guds nådes evangelium, slik at mennesker kan ta imot Jesus Kristus og få sine liv forvandlet. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️