«Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder» ( Heb.2.17 ).

I Det Gamle Testamentet var Israelittenes posisjon innfor Gud fullstendig avhengig av deres øversteprest sin stilling. Om øverstepresten syndet, brakte han skam over hele nasjonen, og Gud ville forkaste nasjonen, uansett hvor lovlydige folket var og hvor trofast de brakte frem sine ofre.

Hvis øverstepresten tilfredsstilte kriteriene og ble akseptert av Gud, ville Gud godta hele nasjonen, selv om folket syndet. Dessverre var det ofte slik at Israels øversteprest mislyktes, fordi han i likhet med alle andre mennesker ikke var perfekt.

Vår fullkomne øversteprest.

Takk Gud for at vi i dag har Jesus som vår øversteprest. Han er fullt og helt menneske og på samme tid Gud. Som vår øversteprest, er Hans posisjon innfor Gud alltid ulastelig. Jesus er alltid akseptert av og rettferdig for Faderen.

Derfor kan vi aldri miste vår aksept hos Gud. Vår øverste prest Jesus har gitt sin rettferdighet til den som tror. Hvis Gud ser Jesus som fullkommen, må Han se deg som fullkommen. Fordi du er i Ham, har du fått del i Hans rettferdighet.

Jesus, vår representant i himmelen.

I himmelen sitter Jesus vår øversteprest ved Faderens høyre hånd, som vår representant ( Rom.8.34 ). Jesus er vår representant i himmelen og vi, som Hans menighet, er Hans representanter her på jorda.

Derfor fordi Jesus representerer oss i himmelen, ser Gud oss gjennom Ham. Hvis Jesus er bra nok, så er du bra nok. Hvis Jesus er akseptert, så er du akseptert. Hvis Gud ser Jesus perfekt, så ser Han deg perfekt. Og vi vet at Jesus vår øversteprest er god, akseptert, perfekt og rettferdig, og det betyr at det er slik Gud ser deg og meg.

Du kan ikke miste din rettferdige stilling innfor Gud, fordi Jesus Kristus er din øversteprest. Vi vet at i Jesus har vi en øversteprest som er fullkommen og som ikke kan feile. Derfor trenger du aldri å føle på uverdighet, fordømmelse og frykt når du kommer innfor Gud.

Innhyllet I Kristus.

Din posisjon er fullstendig innhyllet i Kristus din øversteprest. Nå kan du komme frimodig fremfor nådens trone og ta imot alt det du trenger fra Ham. Gud ser deg slik Han ser vår øversteprest Jesus, akseptert, fullkommen og rettferdig i Ham ( Hebr 10:10-14 ). Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️