Lukas 2.10-11: «Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by, Han er Messias, Herren.»

Snart skal vi feire jul igjen, som en påminning om at Jesus kom inn i denne verden for å være vår Herre og frelser. Jesus er ikke lengre det lille barnet i krybben, men vår seirende og triumferende Herre og Mester. 

Engelen startet sitt budskap om Jesu komme med å si: «Frykt ikke!»

I dag, enda mer enn noen gang før er dette budskapet aktuelt. I en verden med uro, pandemier og mange trusler mot mennesker, lyder det et høyt og tydelig: «Frykt ikke!» over våre liv og vår situasjon. Kristus har vunnet en evig seier for oss på Golgata. Vi behøver ikke å være redde eller fryktsomme, fordi vi har en frelser! Kristus kom for å fri oss ut av mørkets makt og sette oss over i den elskede Sønnens rike.

Når vi går inn i julehøytiden, kan vi fryde oss over den store nåde som har blitt oss til del: Messias har kommet som vår frelser og Herre. Vi kan minne hverandre på at Gud ønsker at hele folket, alle mennesker, skal få ta del i denne store frelsens gave av bare nåde.

Det er derfor vi aldri slår oss til ro, men stadig strekker oss lengre ut, for å fortelle mennesker om frelsens hemmelighet i Kristus Jesus. Ønsker deg og dine en velsignet julehøytid! 😊❤️