Blog Image

Frykt ikke, din frelser har kommet!

Uncategorised Posted on Mon, December 07, 2020 09:34

Lukas 2.10-11: «Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by, Han er Messias, Herren.»

Snart skal vi feire jul igjen, som en påminning om at Jesus kom inn i denne verden for å være vår Herre og frelser. Jesus er ikke lengre det lille barnet i krybben, men vår seirende og triumferende Herre og Mester. 

Engelen startet sitt budskap om Jesu komme med å si: «Frykt ikke!»

I dag, enda mer enn noen gang før er dette budskapet aktuelt. I en verden med uro, pandemier og mange trusler mot mennesker, lyder det et høyt og tydelig: «Frykt ikke!» over våre liv og vår situasjon. Kristus har vunnet en evig seier for oss på Golgata. Vi behøver ikke å være redde eller fryktsomme, fordi vi har en frelser! Kristus kom for å fri oss ut av mørkets makt og sette oss over i den elskede Sønnens rike.

Når vi går inn i julehøytiden, kan vi fryde oss over den store nåde som har blitt oss til del: Messias har kommet som vår frelser og Herre. Vi kan minne hverandre på at Gud ønsker at hele folket, alle mennesker, skal få ta del i denne store frelsens gave av bare nåde.

Det er derfor vi aldri slår oss til ro, men stadig strekker oss lengre ut, for å fortelle mennesker om frelsens hemmelighet i Kristus Jesus. Ønsker deg og dine en velsignet julehøytid! 😊❤️Komplett i Kristus!

Uncategorised Posted on Sun, November 29, 2020 15:38

«Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder» ( Heb.2.17 ).

I Det Gamle Testamentet var Israelittenes posisjon innfor Gud fullstendig avhengig av deres øversteprest sin stilling. Om øverstepresten syndet, brakte han skam over hele nasjonen, og Gud ville forkaste nasjonen, uansett hvor lovlydige folket var og hvor trofast de brakte frem sine ofre.

Hvis øverstepresten tilfredsstilte kriteriene og ble akseptert av Gud, ville Gud godta hele nasjonen, selv om folket syndet. Dessverre var det ofte slik at Israels øversteprest mislyktes, fordi han i likhet med alle andre mennesker ikke var perfekt.

Vår fullkomne øversteprest.

Takk Gud for at vi i dag har Jesus som vår øversteprest. Han er fullt og helt menneske og på samme tid Gud. Som vår øversteprest, er Hans posisjon innfor Gud alltid ulastelig. Jesus er alltid akseptert av og rettferdig for Faderen.

Derfor kan vi aldri miste vår aksept hos Gud. Vår øverste prest Jesus har gitt sin rettferdighet til den som tror. Hvis Gud ser Jesus som fullkommen, må Han se deg som fullkommen. Fordi du er i Ham, har du fått del i Hans rettferdighet.

Jesus, vår representant i himmelen.

I himmelen sitter Jesus vår øversteprest ved Faderens høyre hånd, som vår representant ( Rom.8.34 ). Jesus er vår representant i himmelen og vi, som Hans menighet, er Hans representanter her på jorda.

Derfor fordi Jesus representerer oss i himmelen, ser Gud oss gjennom Ham. Hvis Jesus er bra nok, så er du bra nok. Hvis Jesus er akseptert, så er du akseptert. Hvis Gud ser Jesus perfekt, så ser Han deg perfekt. Og vi vet at Jesus vår øversteprest er god, akseptert, perfekt og rettferdig, og det betyr at det er slik Gud ser deg og meg.

Du kan ikke miste din rettferdige stilling innfor Gud, fordi Jesus Kristus er din øversteprest. Vi vet at i Jesus har vi en øversteprest som er fullkommen og som ikke kan feile. Derfor trenger du aldri å føle på uverdighet, fordømmelse og frykt når du kommer innfor Gud.

Innhyllet I Kristus.

Din posisjon er fullstendig innhyllet i Kristus din øversteprest. Nå kan du komme frimodig fremfor nådens trone og ta imot alt det du trenger fra Ham. Gud ser deg slik Han ser vår øversteprest Jesus, akseptert, fullkommen og rettferdig i Ham ( Hebr 10:10-14 ). Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Her kan du lese mitt vitnesbyrd. Mine oppturer, nedturer og misjonsturer!

Uncategorised Posted on Sat, November 21, 2020 15:21

FRA HIPPIELIV TIL DISIPPELLIV!

Vekkelser og kriser. Forkynner og reisesekretær i Evangeliesenteret, Asbjørn Skjortnes (59), har opplevd begge deler. Derfor brenner han for å hjelpe utslåtte mennesker på bena igjen.

Av: Marit Joys Wigart.

Langt hår, slengbukser og platåsko. Rolling Stones, Led Zeppelin og Pink Floyd. Opprørsk som resten av hippiebevegelsen. På 70-tallet var dette Asbjørn i et nøtteskall.

– Jeg er fortsatt fan av Rolling Stones, da, sier Asbjørn og ler.

Hvis det verdenskjente rocke-bandet finner det for godt å holde konsert i Norge, er nemlig Asbjørn på pletten. Han har forresten fremdeles rufsete hår og skinnjakke, så litt av rockeren ser vi i ham enda. Men foruten det er hippie- og rock´n´roll-tiden for lengst et tilbakelagt kapittel.

Vil nå rusavhengige

Vi treffer Asbjørn på det nye kontoret hans i Moss, på Evangeliesenterets hovedkontor. Utenfor strømmer høstregnet i strie strømmer nedover Klostergata. I ni år har Asbjørn jobbet i Evangeliesenteret. Fartstiden hans i rusomsorg er enda lenger. Han har jobbet både i Kimerud stiftelse og P22 før han begynte i Evangeliesenteret.

I tillegg har han reist som misjonær, både i India og en rekke land både i Øst- og Vest-Europa. I løpet av årene har han sett tusenvis av mennesker frelst og helbredet.

– Jeg kommer nok alltid til å vende tilbake til misjonsmarken, med jevne mellomrom, men nå er hjertet mitt i Evangeliesenteret og jeg brenner for å se rusavhengige forvandlet av evangeliet, sier Asbjørn.

Drømmen hans er å se at de blir kjent med Jesus og at de får et gjenopprettet liv, både på innsiden og utsiden.

– Og fordi jeg selv har opplevd vanskelige ting i mitt liv, brenner jeg for å se at de får livsgleden og verdigheten tilbake, og at de får leve ut den drømmen jeg tror ethvert menneske bærer på, enten den handler om å fullføre skole og utdanning, stifte familie, eller komme tilbake i arbeidsliv.

Gjorde opprør

Asbjørn svinger litt, fra side til side, på den svarte kontorstolen, en hånd på hvert armlene. Han forteller at han bestandig har trodd på Jesus. Han vokste opp i et kristent hjem i Langevåg, utenfor Ålesund. Mor var pinsevenn og far hadde røttene sine i indremisjonen, som var strengt og pietistisk. Det var dette strenge og loviske, der det meste ble betraktet som synd, som fikk Asbjørn til å gjøre opprør i tenårene.

– Jeg lot håret vokse og nektet å gå i annet enn dongribukse og dongrijakke. Jeg ble fan av blant annet Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin og Deep Purple, og reiste mye rundt i Europa, forteller han.

Etter en stund i hippiemiljøet var Asbjørn lei og motivert for forandring. Samtidig hadde Jesusvekkelsen spredd seg til Norge og mange hippier kom nå til tro på Jesus. Det var på dette tidspunktet at Asbjørn havnet på en ungdomsleir i Hurdal i 1976.
– Det var Leif Holstad som talte den kvelden. Han var nyfrelst og delte vitnesbyrdet sitt. Det grep hjertet mitt og jeg bestemte meg for å ta i mot Jesus. Jeg ble badet i Guds kjærlighet, fikk en dyp fred inni meg og en følelse av at nå hadde jeg kommet hjem.

Feiret frelsen

Asbjørn var snar til å fortelle vennene sine om Jesus og arrangerte dessuten en stor fest, der han feiret frelsen med brask og bram.

– Da hørte jeg Guds stemme for første gang. Han sa at jeg var ferdig med dette livet, med fest og alkohol, og at Han hadde noe mye bedre for meg.

Asbjørn ler og forteller at det snart ble en sjargong i vennegjengen hans, at hvis Asbjørn ikke fikk lov av Sjefen (Jesus), var det ingen vits å prøve å overtale ham til noe.
Etter en tid begynte han i Håpet pinsemenighet på Eidsvoll og i 1978 begynte han på Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt i Sarons Dal. Etter tre måneder på bibelskolen, inntraff to tragedier i familien hans.
– Fetteren min, som sto meg veldig nær, døde i en overdose, og mamma fikk hjerneblødning og havnet i rullestol, sier Asbjørn.
Han skyter inn at hun senere ble mirakuløst helbredet på et møte i pinsemenigheten Salem i Langevåg, men den gangen ulykken inntraff gjorde det han veldig forvirret og opprørsk mot Gud.
– Jeg tenkte at her var jeg på bibelskole for å bli mer kjent med Gud, og så tok Han ikke vare på familien min.
Asbjørn var knust og ropte til Gud.

Gud svarte
Måten Gud svarte på kommer han aldri til å glemme.
– Han badet meg i sin kjærlighet og talte til meg så klart som en menneskestemme. Han åpenbarte tre vers for meg: At Gud er kjærlighet (Johannes 4,8), at all god og fullkommen gave er ovenfra og kommer fra lysenes Far (Jakob 1,17) og at tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge, men Jesus kom for at vi skulle ha liv i overflod (Johannes 10,10).
Asbjørn forsto at kjærligheten aldri vil noen noe vondt. At synd og sykdom ikke kommer fra Gud, men var en del av syndefallet.
– Og Han viste meg at Jesus kom for å gjenopprette vår relasjon til Gud, at Han tok på seg vår staff for at vi skulle bli tilgitt, få fred med Gud og evig liv.
Til slutt viste Han meg at jeg kom til å se rusavhengige bli frelst og satt fri, forteller Asbjørn.
Hendelsen snudde alt, Asbjørn fikk fred og da bibelskolen var over reiste han ut som evangelist.
– Det var en fantastisk læretid, hvor jeg fikk reise mye sammen med Kjell Halltorp og fikk oppleve flere vekkelser.

Sto i et veikryss
Midt i alt det gode som skjedde, inntraff en uventet krise i livet til Asbjørn og for en tid ble livet veldig vanskelig. Det var tidlig på 90-tallet.
– Jeg pleier å si at jeg har ikke bare har vært i bunnen av bøtta, men jeg har vært under bøtta med bøtta på hodet. Jeg ble bitter og lei meg og levde et utsvevende liv som jeg overhodet ikke stolt av, sier Asbjørn.
Da han til slutt endte opp på Tenerife og var på nippet til å starte opp sin egen nattklubb, møtte Gud han på stranden.

– Han viste meg at jeg sto i et veikryss og at hvis jeg fortsatte å gå på den destruktive veien jeg befant meg på, og gjennomførte nattklubb-planene mine, gikk jeg fullstendig ut av Guds plan med livet mitt, og da var jeg ferdig. Jeg begynte å gråte og sank ned på kne. Jeg sa til Gud: «Jeg skjønner ikke dette og vet ikke hva Du vil videre med livet mitt».

Ble hanket inn
Asbjørn reiste hjem til Norge og dro på et møte på Oslo Kristne Senter, der Åge Åleskjær forkynte. Straks Åge så Asbjørn sitte på bakerste benk, sa han i mikrofonen: «Skjortnes, jeg ser du er på møte, og jeg har en hilsen til deg: Gud angrer ikke sitt kall og sine nådegaver, så på slutten av dette møtet vil jeg at du skal komme fram til meg og så skal vi be for syke sammen.»

– Jeg syntes det var helt sprøtt. Jeg følte meg jo absolutt ikke forberedt på å be for syke, men da møtet var over gikk jeg likevel fram, sier Asbjørn.

Sammen begynte han og Åge å be for syke og – akkurat som før – begynte Guds kraft å røre ved mennesker og flere ble helbredet.

– Da skjønte jeg hvor stor Guds nåde og kjærlighet virkelig er, sier Asbjørn, som etterpå dumpet ned i en stol, overveldet av Guds godhet og fullstendig klar over at han ikke fortjente det som nå skjedde.
– Åge kom bort og inviterte meg på en kopp kaffe. Vi ble enige om at jeg skulle gå i menigheten og etter hvert få ansvaret for å undervise om tro og helbredelse, og betjene syke mennesker. Jeg kan ikke få takket Åge nok for at han hentet meg inn igjen i den perioden der, sier Asbjørn.

Etter det begynte Gud gradvis å bygge opp igjen Asbjørns liv og tjeneste. Etter noen år var Asbjørn tilbake både i undervisning, forkynnelse og misjon. I fire år sto han og kona, Gunlaug, også som pastorpar i Fredrikstad.

Evangeliesenteret
For ni år siden begynte Asbjørn i Evangeliesenteret, som har fått stor plass i hjertet hans. Han har jobbet både som miljøarbeider, avdelingsleder, i samtale-team og som ansvarlig for undervisning. Syvende august i fjor begynte han som reisesekretær på hovedkontoret i Moss.

– Det betyr at jeg nå reiser mer i sentersammenheng og forkynner, holder møter både på hjemmebane og ute, følger opp ES-kontakter og er til hjelp og støtte der det trengs på de ulike sentrene, sier han.
Det som holder brannen hans levende, forteller ham, er å leve med et mål og en visjon for livet.

– Bibelen forteller oss at uten drømmer og visjoner blir folket tøylesløst. Det gjelder både familieliv, jobb, tjeneste, ja alle områder av livet. Når jeg lever med en drøm og en visjon for livet mitt, holder det ilden brennende og gjør at jeg hele tiden strekker meg videre mot det Gud har for meg, avslutter Asbjørn.Paulus’s budskap til kong Agrippa, politikk eller evangelium?

Uncategorised Posted on Wed, November 18, 2020 19:54

“Underveis, konge, så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle omkring meg og dem som var med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.’ Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Og Herren sa: ‘Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene! Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningfolkene. Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget'” ( Ap.gj. 26:13-18 ).

Paulus`s budskap til kong Agrippa var ikke slik som mange ville ha formidlet i dag, hvis de stod overfor en statsleder. Han holdt ikke et foredrag om politikk eller kristne verdier. Det finnes ingen Guds kraft i et slikt tannløst budskap. Kraften ligger i forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus. Det er det eneste budskapet som kan forvandle noen og gi mennesker et nytt liv.

Paulus selv sier jo at etter rettferdigheten i Loven var han ulastelig. Han var helhjertet i sitt forhold til sin religion Jødedommen. Ja, han var så nidkjær at han fnyste av trusler og forfulgte de kristne. Paulus hadde sikkert en høyere moralsk standard og religiøse verdier enn de fleste, men allikevel hadde han ikke livet i Gud. Han var bare religiøs. Det var først når han møtte Jesus på veien til Damaskus at Paulus ble en ny skapning og fikk et nytt liv.

Da ble han fullstendig forvandlet. Det gamle livet og hans forhold til Loven og Jødedommen aktet han som søppel i forhold til å kjenne Kristus og bli rettferdiggjort alene ved troen på Ham. Paulus avsluttet sitt møte med kong Agrippa ved å forkynne evangeliet om hva Kristus gjorde for alle mennesker på korset ( Ap.gj.26:22-23 ).

Paulus vitnet om Guds nådes evangelium.

“Derfor kan jeg med glede avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium” ( Ap.gj. 20:24 ).

Paulus`s fokus var hele tiden å vitne om Guds nådes evangelium. Hans vitnesbyrd til kong Agrippa var så tydelig og klart om hvordan han møtte Jesus på veien til Damaskus. Han vitnet om hvordan hans eget liv var blitt forvandlet av Guds nåde, om sitt kall til hedningene, at Jesus var den Messias som de ventet på og om hva Kristus har gjort for alle mennesker på korset. Dette resulterte i at kong Agrippa selv sier til Paulus: ” Du overtaler meg nesten til å bli en kristen”(Ap.gj. 26:28).

La ikke kirken bli politisk arena der partipolitikk blir fremtredende. 

Vi finner ingen steder i Det Nye Testamentet, hverken i Jesu tjeneste eller hos Apostlene, der de hadde en politisk agenda i sin formidling av budskapet. Selv når disiplene forsøkte å få Jesus til å bli involvert i politikk angående gjenopprettelsen av riket for Israel, svarte Jesus dem tydelig og klart:

«Det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ender» ( Ap.gj.1.6-8 ).

Jesus var opptatt av å formidle til sine disipler at deres prioritering ikke skulle være den politiske situasjonen i Israel, men å bli utrustet med kraft fra Den Hellige Ånd, slik at de kunne være effektive vitner, for å nå mennesker med evangeliet. Så la oss ha det samme fokusetsom Jesus formidlet til sine disipler. Når det gjelder valg av politiske ledere og partier, er vi glade for muligheten til å påvirke resultatet ved at vi lever i et demokrati og kan bruke vår stemmerett.

Vårt viktigste mandat.

Vårt viktigste mandat som Guds menighet er å be for landets ledere, slik at vi kan leve velsignede liv og ha frihet til å forkynne evangeliet ( 1.Tim.2:1-4 ). 

Hovedmålsettingen med at Paulus ville at vi skulle be for landets ledere, var ikke politisk agenda, men at vi skal ha beskyttelse og frihet til å forkynne evangeliet, slik at mennesker kan bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.  

Historien har vist oss at Gud bruker både rettferdige og ugudelige ledere for å fremme sin sak. «For Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige»( Matt.5.45 ). 

«Kongens hjerte er som vannbekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit Han vil» ( Ord.sp. 21.1).

Herren kan både innsette og avsette mennesker, men la oss ha fokus på å forkynne Guds nådes evangelium, slik at mennesker kan ta imot Jesus Kristus og få sine liv forvandlet. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Gi verden de gode nyheter!

Uncategorised Posted on Wed, November 18, 2020 07:19

«For Gud var i Kristus og forlikte verden med Seg Selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss» ( 2. Kor. 5:19 ).

Dessverre er det få av de ikke troende som noen gang har hørt evangeliet; de gode nyheter. Hvorfor? Jo, fordi altfor mange kristne er opptatt med å fortelle verden at Gud er sint på dem og at Han holder synden opp imot dem. Men det er ikke evangeliet!
Det er fordømmelsens tjeneste og moralsk pengefinger. Evangeliet er ordet om forsoningen.

Vi skal fortelle verden at Gud i Kristus har gjenopprettet fellesskapet mellom seg selv og alle mennesker. I Kristus har Han utslettet og kansellert all verdens synd. Han tilregner dem ikke lengre deres overtredelser. Selv den mest umoralske ikke troende er like mye forsonet med Gud som du er.

Vi ble forlikt med Gud mens vi fortsatt var fiender.

”For om vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt.” ( Rom.5:10 )

Ordet forlikt står i fortid. Det er noe som har skjedd. Gud har alt gjenopprettet fellesskapet med verden. Gjennom Jesu død og oppstandelse har Gud renset, tilgitt og forlikt alle mennesker på jorden med seg selv.

«Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at Han ikke teller opp menneskers synder og holder dem opp mot dem, for Han har kansellert dem. Derfor har Han overgitt oss budskapet om at verden nå er gjenopprettet til å ha Hans yndest og velvilje. Vi vil oppmuntre dem til å benytte seg av den velvilje som nå tilbys dem.» ( 2 Kor 5:19-21, Amplified Bible ).

Det eneste som står igjen er å ta imot de gode nyheter; ta imot Jesus Kristus som frelser og Herre ( Joh.1.12, Apgj 2:21, Rom 10:9-10 ).

Dette er budskapet vi skal fortelle verden; at Gud er allerede forlikt med dem. Han står med en utrakt arm til frelse og forsoning og bare venter på at mennesker skal ta imot denne fantastiske frelsens gave av bare nåde slik at de blir nye skapninger, Guds barn.

Gi verden de gode nyheter! Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Kristenliv eller død religion?

Uncategorised Posted on Mon, November 09, 2020 18:35

Det var en herlig tid i menigheten i Galatia under Paulus sin virksomhet. Møtene var preget av en klar Kristus forkynnelse og Åndens frihet. Herren stadfestet sitt ord med tegn og under (Gal 3:5)

Men da Paulus kom tilbake til menigheten etter å ha vært borte en stund, var den ikke til å kjenne igjen. Loviske forkynnere hadde vært på besøk, og bundet de troende fullstendig fast i trelldom. Bud og krav hadde infiltrert hele menigheten.

En skulle tro at dette ikke var mulig etter alle de mektige opplevelsene med Kristus under troen forkynnelse. Likevel var ikke dette unikt for menigheten i Galatia. Det samme har skjedd igjen og igjen siden den gang, og mange menigheter har det samme problemet i dag.

Lovens vantroforkynnelse og troens forkynnelse kan ikke forenes. Det er trist når lovgjerningens forkynnelse bringer et mikset budskap om lov og nåde, kamuflert i frihetens kappe. Denne forkynnelsen er fremdeles aktiv på kristen tv og via sosiale medier.

Frukten av en slik forkynnelse er frustrerte kristne som ikke klarer å leve opp til alle kravene. Når de mislykkes fordi byrden blir for tung blir de møtt med avvisning og forakt.

En avhopper som endte opp med å forlate menigheten sin etter å ha vært under denne typen forkynnelse sa: Livet ble så «fryktelig slitsomt.» Dette er det motsatte av hvordan Jesus ønsket at livet vårt skulle være. Jesus sa: «For Mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett» (Matt 11:30). 

Lovens krav gjør livet fryktelig slitsomt og tungt, men Jesus og Hans nåde gjør livet lett, fordi vi kan kaste alle våre bekymringer på Ham, for Han har omsorg for oss (1.Pet 5:7).

Blandings evangelium.

«Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium»( Apgj 20:24 ).

«Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde» ( Rom 11:6 ).

Enten er budskapet grunnlagt på Guds nådes evangelium eller så er det lovens bud og krav. Problemet i dag er et blandings evangelium, hverken kald eller varm, litt nåde og litt krav.

I Johannes åpenbaring leser vi: «Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt: Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald.

Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. 

Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om!»( Åpb3:14-19 ).

Lunken er det du får når du blander varmt med kaldt. Lunkenhet er å blande Guds glohete kjærlighet og nåde med steinkalde bud. Det å blande den nye og evige nådespakten med den foreldede lovens pakt, de tid bud.

Det finnes kun en vei som vi kan falle ut av nåden og det er ved loven. Paulus sier: Om vi prøver å bli akseptert og rettferdiggjort for Gud ved loven, gjerningens vei, faller vi ut av nåden ( Gal 5:4 ).

Forkynn Guds nådes evangelium klart og rent, og Herren vil igjen stadfeste sitt ord med frelse, helbredelser, tegn og under. Avsky all loviskhet og takk Gud for Hans uendelige store nåde. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Er det mulig å falle ut av Guds nåde?

Uncategorised Posted on Mon, November 09, 2020 00:34

Bibelen sier at «alle har syndet og fattes Guds ære»( Rom.3.23 ).

Fra Guds synspunkt kategoriserer Han ikke synder, slik vi kristne ofte gjør. Synd er synd og botemiddelet er kun Guds rensende blod og tilgivende nåde.

«.. og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod ….» ( Rom 3.24-25 ).

«Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større» ( Rom. 5.20 ).

Syndere faller ikke ut av nåden, men inn i den.

Det er Guds frelsende og tilgivende nåde, som kan få en synder på beina igjen og ut av en livsstil i synd. Vi kan ikke vinne over synden ved vår egen viljestyrke og anstrengelser, det kreves Guds nåde og kraft.

Faktisk er det slik at det er når vi er under Guds nåde at synden ikke har makt over oss. Romerne 6:14. sier: «Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.»

Det er når du ser forsoningen i Kristus, at Jesus døde for dine synder og tilveiebrakte Guds rettferdighet, at du kan vandre i seier over synden. Da vil den heller ikke kunne dominere deg.

Djevelen vil forsøke å anklage deg og si at du kan ikke forvente Guds velsignelser, så mislykket som du er. Det er da vi trenger å minne oss selv på at vår rettferdighet ikke er grunnlagt på gjerninger, men Kristi fullbrakte verk på korset ( 2 Kor 5:21 ).


Det finnes kun en vei som vi kan falle ut av nåden.

Det finnes kun en vei som vi kan falle ut av nåden og det er ved loven. Paulus sier: om vi prøver å bli akseptert og rettferdiggjort for Gud ved loven, gjerningens vei, faller vi ut av nåden ( Gal 5:4 ).

Alle kan vi feile og ingen av oss har gjort oss fortjent til frelsen eller Guds velsignelser. Det er derfor vi alle er avhengige av Guds grenseløse nåde. Synd kan derfor ikke stoppe Guds nåde. For hvis Guds nåde kan stoppes av synd, kunne ikke Jesus kommet til med sin frelsende nåde, fordi vi alle er syndere.

Guds nåde er mye større og mektigere enn all verdens synd til sammen. Du kan derfor i dag ta imot Hans store nåde til å vandre i seier over svakheter og dårlige vaner. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Du er fullkommen i Guds øyne!

Uncategorised Posted on Fri, October 02, 2020 22:31

«Du er vakker, min kjæreste, det finnes ikke noen feil på deg.» ( Høysangen 4:7 ).

«For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.» ( Heb.10.14 ). Ved ett offer av seg selv på korset, har Jesus gjort deg fullkommen for alltid. Du har blitt gjort til Guds rettferdighet i Kristus ( 2. Kor. 5.21 ).

Dette er Jesu egne ord til sin brud. Likevel er det ofte vanskelig for oss å tro på og ta imot dette budskapet. Gud kjenner deg. Han ser realiteten slik ingen andre ser det fordi Han ser sin Sønns fullkomne verk i deg.

Du vil aldri finne noen feil i den rettferdigheten som Jesus døde for å gi deg. Gud ønsker at du skal se deg selv rettferdig og uten feil i Kristus. Minn deg selv daglig på din rettferdige stilling i Kristus. Du kan si høyt til deg selv : «Jeg er Guds rettferdighet i Kristus , det er ingen feil i meg fordi Gud har fullkommengjort meg ved sitt blod.»

Hva er syndebevissthet?

Når du sier det, gir du ære til Jesus og Hans fullkomne verk på korset. Du tenker kanskje at du er ydmyk eller hellig ved å være syndebevisst, men vet du at Bibelen kaller «syndebevissthet» en ond samvittighet? Hvis du er syndebevisst, gir du ikke ære til Kristi verk.

«Og siden vi har en øversteprest over Guds hus, så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet.» ( Heb.10.21-22 ).

Hva mener Hebreerbrevets forfatter med «en ond samvittighet»? Hvis du leser begynnelsen av det samme kapitlet, vil du finne at han snakker om å ha synd på samvittigheten ( Heb.10.2 ). Paulus kaller det å ha en brennemerket samvittighet.

Det greske ordet for brennemerket her, er kauteriazo, og det betyr å bære med deg en vedvarende bevissthet om synd. Ikke bær med deg en ond eller brennemerket samvittighet. Ditt liv i synden har allerede blitt fullt ut straffet i Kristi kropp på korset!

Vær i stedet bevisst din fullkommenhet og rettferdighet i Kristus. På grunn av hva Jesus har gjort for deg, kan du frimodig proklamere: «Jeg er fullkommen, det er ingen ting å utsette på meg». Se deg selv rettferdig og helt feilfri i Kristus! ( Ef 1:4. Kol 1:21-22 ). Ønsker deg en velsignet dag! 🙂❤Next »